ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, УЧАСТВА В СРЕЩИ НА ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”

Начало » Последни публикации

05.06.2015

Проектът „Развитие на Рейтинговата система на висшите училища" е един от най-успешните, изпълнявани по ОП „Развитие на човешките ресурси” в сферата на образованието през отминалия програмен период 2007-2013 г., сподели проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката.  Системата се поддържа и развива с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, а през програмния период 2014-2020 г.  -  чрез новата ОП „Образование и наука за интелигентен растеж”.

По време на срещите на публичните органи по проекта - Консултативния и Експертния съвет - бяха представени предложения от Консорциум “ИОО-МБМД-С” за промяна в методологията на Рейтинговата система. Те включват: усъвършенстване на системата на база на обратна връзка и препоръки от висшите училища и други заинтересовани страни; добавяне на нови или редакция на съществуващи индикатори; разширяване на функционалностите на системата; въвеждане на допълнителен индикатор за професии по призвание. Един от най-разискваните въпроси беше за стимулиране обособяването на регионални висши училища чрез въвеждането на нови индикатори.

По отношение разглеждането на науката в контекста на качеството на образованието бе предложена промяна на матрицата за съответствие на научните области в SCOPUS с професионалните направления във висшето образование.

След задълбочена дискусия представителите на висшите училища приветстваха новостите най-вече по отношение на новата матрица за съответствие на научните области с професионалните направления, изказаха мнения и направиха много конструктивни предложения.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“