ПРОВЕДЕ СЕ V НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА REFERNET НА ТЕМА: „ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

Начало » Последни публикации

30.06.2015

На 30 юни 2015 г. в хотел „Анел“ , гр. София, екипът на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България проведе Пета национална конференция на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“. Национален координатор на Европейската мрежа за обмен на информация, опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение ReferNet за България е Националната агенция за професионално образование и обучение(НАПОО).

Конференцията бе открита от инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и г-н Людмил Ковачев, ръководител на проекта.

Приветствия към участниците отправиха г-жа Ваня Кастрева заместник-министър на образованието и науката, и д.ик.н Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители и г-жа Цветана Пиралкова, заместник-областен управител на област Перник.

На конференцията бяха представени резултатите от дейността на ReferNet мрежата в България за първото полугодие на 2015 година, както и основните акценти в Националния доклад за развитието в политиките през 2015 г. във връзка с краткосрочните цели на комюникето от Брюж.

Участниците в събитието бяха запознати и с други ключови теми и резултати, които допринасят за развитието и усъвършенстването на системата ни за професионално образование и обучение, като:

  • проект Швейцарско дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото (ШВЕЙЦАРСКО ДОМИНО);
  • ползи за националната система на професионалното образование и обучение от дизайна на квалификации, ориентирани към единици резултати от ученето“;
  • проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики“;
  • проект „Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)“.

Основните дейности на мрежата са предоставяне на информация за националните политики в сферата на професионалното образование и обучение, анализ на текущото му състояние и представяне на предложения за развитие в контекста на общоевропейските насоки в тази област. Ключовите продукти на дейността са доклади и анализи, които се предоставят на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните–членки с оглед осъвременяване на системите на професионално образование и обучение в контекста на ученето през целия живот и въвеждане на общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“