ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ОТКРИ СРЕЩА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ УСПЕХ ВЪВ ВЕЛИНГРАД

Начало » Последни публикации

29.06.2015

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева откри среща на екипа за управление на проект BG051PO0001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ)” на 26 юни 2015 г. във Велинград.

В приветствие към всички участници в срещата г-жа Кастрева открои най-важните качества на един учител – ръководител на клуб - творчеството и мисионерството, благодарение на които се откриват и изявяват талантите на децата.

Проект УСПЕХ е един от най-успешните проекти, реализирани от Министерството на образованието и науката, и това е благодарение на преподавателите. „Всички показахме, че заедно можем повече!”, заяви г-жа Кастрева и пожела на присъстващите успешен старт в проектите от новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Г-жа Пенка Иванова – директор на дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” в МОН и ръководител на проект УСПЕХ, поздрави всички присъстващи, като им благодари за активното участие в дейностите на проекта и подчерта съществената роля на учителите – ръководители на извънкласни и извънучилищни дейности. Благодарение на тях децата – участници в клубове по интереси, повярваха в себе си и станаха по-уверени в своите възможности. „Сърцето си оставихме в този проект” – каза г-жа Иванова. Тя благодари и на всички ръководители на извънкласни и извънучилищни дейности  за това, че са вдъхновявали и мотивирали своите възпитаници за творческа изява, заедно са споделяли много красиви мигове и много усмивки, а това е залог за бъдещи успехи.

За доброто настроение на всички се погрижиха участници в секция „Магията на сцената” с ръководители Нина Петрова и Нина Захова към ОУ „Христо Ботев” – Велинград, както и членовете на клубовете „Хайде на хорото” и „Народни ритми” към СОУ „Св. Климент Охридски” – Ракитово, с ръководител Светлана  Коцева. За пореден път акцент в представянето на домакините бяха впечатляващите акробати на Аспарух Сестримски от ОУ „Отец Паисий” – Батак. Изпълненията на клуб „Общуване чрез танц” и на мажоретния състав на ОУ„Неофит Рилски” – Велинград, с ръководител Олга Билярова предизвикаха аплодисментите на присъстващите.

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“