ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ОТКРИ СРЕЩА НА ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ УСПЕХ ВЪВ ВЕЛИНГРАД

Начало » Последни публикации

29.06.2015

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева откри среща на екипа за управление на проект BG051PO0001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ)” на 26 юни 2015 г. във Велинград.

В приветствие към всички участници в срещата г-жа Кастрева открои най-важните качества на един учител – ръководител на клуб - творчеството и мисионерството, благодарение на които се откриват и изявяват талантите на децата.

Проект УСПЕХ е един от най-успешните проекти, реализирани от Министерството на образованието и науката, и това е благодарение на преподавателите. „Всички показахме, че заедно можем повече!”, заяви г-жа Кастрева и пожела на присъстващите успешен старт в проектите от новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Г-жа Пенка Иванова – директор на дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” в МОН и ръководител на проект УСПЕХ, поздрави всички присъстващи, като им благодари за активното участие в дейностите на проекта и подчерта съществената роля на учителите – ръководители на извънкласни и извънучилищни дейности. Благодарение на тях децата – участници в клубове по интереси, повярваха в себе си и станаха по-уверени в своите възможности. „Сърцето си оставихме в този проект” – каза г-жа Иванова. Тя благодари и на всички ръководители на извънкласни и извънучилищни дейности  за това, че са вдъхновявали и мотивирали своите възпитаници за творческа изява, заедно са споделяли много красиви мигове и много усмивки, а това е залог за бъдещи успехи.

За доброто настроение на всички се погрижиха участници в секция „Магията на сцената” с ръководители Нина Петрова и Нина Захова към ОУ „Христо Ботев” – Велинград, както и членовете на клубовете „Хайде на хорото” и „Народни ритми” към СОУ „Св. Климент Охридски” – Ракитово, с ръководител Светлана  Коцева. За пореден път акцент в представянето на домакините бяха впечатляващите акробати на Аспарух Сестримски от ОУ „Отец Паисий” – Батак. Изпълненията на клуб „Общуване чрез танц” и на мажоретния състав на ОУ„Неофит Рилски” – Велинград, с ръководител Олга Билярова предизвикаха аплодисментите на присъстващите.

 

 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“