ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДОСТАВЯ ДОПЪЛНИТЕЛНО 1 541 890 ЛВ. ЗА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩА С ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ

Начало » Последни публикации

01.07.2015

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища в размер на   1 541 890 лв.

Средствата са разпределени на базата на постигнати резултати от училищата на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика.

С осигурените средства ще се даде възможност на най-добре представилите се общински училища да повишат качеството си на образование.

Средствата са в рамките на предвидените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“