ТРЕТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 7. КЛАС

Начало » Последни публикации

16.07.2015

Резултатите от трето класиране на кандидатстващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“