БУРГАС БЕ ДОМАКИН НА ПОРЕДНОТО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

02.07.2015

След градовете Русе, Пловдив, Плевен и София, Бургас стана домакин на поредното информационно събитие на тема „Възможности през новия програмен период 2014-2020 г. Научни изследвания, технологично развитие, иновации“.

Над 150 учени, преподаватели във висши училища, представители на бизнеса и на неправителствения сектор се събраха днес в зала „Компас“ в Интерхотел България в Бургас, за да се запознаят подробно със структурата на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), чийто управляващ орган е Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерство на образованието и науката.

Партньор на събитието бе Областният информационен център - Бургас.

Събитието бе открито от г-жа Йорданка Ананиева, заместник-кмет на Община Бургас с ресор „Култура и образование“. Г-жа Ананиева изрази убеденост, че град Бургас  ще бъде активен по отношение на подготовка на проекти за новата програма, като я нарече „нашата програма“.

Модераторът на информационния ден г-н Иван Модев, главен директор на ГД СФМОП, в началото на срещата  благодари за изключително големия интерес към програмата. Той подчерта, че целта на информационната кампания, която Министерство на образованието и науката провежда, е да се улеснят потенциалните бенефициенти при подготовката на проекти по ОП НОИР.

В първата част на информационната проява заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков представи  подробно трите основни приоритетни оси ОП НОИР.

Той уточни, че „Общият ресурс на ОП НОИР е значителен - 1,37 млрд лева. Изключително важно е този ресурс да бъде използван по ефективен начин“.  

При представяне на Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, бе обърнато специално внимание на децентрализацията на научната дейност и на създаването на центрове за върхови постижения, които да подготвят научни кадри и млади специалисти с перспектива за следващите 10  –  15 години. Проф. Денков уточни, че от центровете за компетентност се очаква в тях да се прави наука, която да бъде използвана в съответните сектори на икономиката и да се развиват на национално ниво, а регионалните научни центрове ще се развиват като част от всеки един от шестте основни региона на страната (без София-град).

По време на срещата беше обсъдена и ролята на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) за финансирането на  мерките за научни изследвания и иновации.

Г-жа Ангелина Тодорова от дирекция „Икономическа политика“ на Министерството на икономиката представи процеса на интелигентна специализация и изпълнението на плана за действие към ИСИС.

По инициатива на МОН в информационната кампания участват и експерти от Министерството на икономиката, тъй като програмите от двете министерства се допълват в областта на научните изследвания и иновациите.

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ бе  представена от г-н Димитър Платников от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката.

Стоян Цонев, началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в Управляващия орган на ОП НОИР, представи първите одобрени критерии за избор на операции по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР.

Екипът от експерти отговори на многобройните въпроси на участниците в информационното събитие.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“