ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КОСТАДИН КОСТАДИНОВ: ОЧАКВАМЕ БИЗНЕСЪТ ДА НИ ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕСТА ЗА СТАЖАНТИ

Начало » Последни публикации

02.07.2015

В гр. Стара Загора се проведе третата национална дискусия „ДА! На българската икономика“ за създаването на работещи механизми за развитие на българската икономика с фокус върху възможностите за публично-частни партньорства в инфраструктурата и професионалното обучение.

„Чрез приоритетите на Националната иновационна стратегия за интелигентен растеж вплитаме образованието и  науката в бизнеса чрез новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В Министерството на образованието и науката сме подготвили методика за създаване на професионални училища при заявен и деклариран интерес от страна на бизнеса (фирми, клъстери, бизнес асоциации) с участието на местните власти“, каза на дискусията заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов по време на дебата. Той добави: „Създали сме пътна карта на научната инфраструктура в страната, която е на разположение на бизнеса - за научноизследователска дейност, за обучение на кадри за придобиване на умения, за нови напреднали технологии. Картата е част от европейското научноизследователското пространство и в този аспект бизнесът у нас ще има достъп до научно изследователската структура на Европейския съюз“.

С оглед на ангажиментите от страна на висшите училища проф. Костадинов подчерта: „Очакваме ректорите на университетите да въведат изискването един магистър да не може да се дипломира без да има поне 100 дни стаж в индустрията на България. Бизнесът трябва да предостави на Министерството необходимите бройки на стажантите, които могат да приемат за съответните дисциплини.“

По темата на дискусията заместник-министърът обясни, че още отсега могат да бъдат сключвани публично-частни партньорства между училища, бизнес и общини, така че професионалните гимназии да обучават кадри по заявки на бизнеса.

Министърът на регионалното развитие г-жа Лиляна Павлова посочи, че в контекста за развитие на икономиката, наравно с изискването за политическа стабилност и предвидима политика на правителството, според нея, три са основните показатели за растеж: наличие на образовани специалисти, привличане на инвеститори и развитие на различни видове инфраструктура. Тя говори за възможностите, които се откриват по Оперативна програма „Регионално развитие“ за подобряване на съответните инфраструктури, включително и по посока на училища и детски градини.

Г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, изрази позицията на МТСП: “Ние сме поддръжници на дуалното образование“. Тя говори за схеми на финансиране, които са свързани с обучение за квалификация и преквалификация и със засилени възможности работодателите да създават повече работни места по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси“ .

Строителният бранш е готов да поеме и финансира част от практическото обучение на учениците в две професионални гимназии поради необходимостта от подготовката на повече технически ръководители за сектора, обеща представителят на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) проф. Николай Михайлов.

Форумът,  в който участва и инж. Георги Ранов, областен управител на Област Стара Загора,  бе модериран от г-жа Славка Бозукова, главен редактор на „Стандарт“. Тя очерта целта на дискусията: „Какво можем заедно да направим, за да променим образователната система, така че тя да дава на държавата и икономиката квалифицирани специалисти, без които ръст на индустрията е немислим“.

Съорганизатори на форума „ДА! На българската икономика“ са КРИБ, „Стандарт“, в. „Преса“ и в. „Строител“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“