ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВАРНА

Начало » Последни публикации

03.07.2015

„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е един от основните инструменти за постигане на общоевропейските и националните цели в областта на образованието и науката“. Това заяви по време на информационното събитие във Варна, заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков. Варна е поредният град, включен в мащабната информационна кампания, която Министерството на образованието и науката организира, за да популяризира възможностите за кандидатстване по новата оперативна програма.

В препълнената зала „Пленарна“ на община Варна над 200 учени, преподаватели във висши училища, представители на бизнеса и на неправителствения сектор, граждани  дойдоха да се запознаят със структурата на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) с управляващ орган Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката (ГД СФМОП).

Партньор на събитието бе Областен информационен център Варна.

От страна на домакините приветствие към участниците беше отправено от г-жа Лилия  Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна.

В първата част на информационната проява г-жа Виктория Ангелова от дирекция „Икономическа политика“ на Министерството на икономиката представи процеса на интелигентна специализация и изпълнението на плана за действие към Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Тя подчерта, че завършването на този процес е от изключителна важност за финансиране на мерките за наука и иновации по двете оперативни програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“.

Поради допълването на двете оперативни програми в областта на научните изследвания и иновациите по инициатива на МОН в информационната кампания участват и експерти от Министерството на икономиката.

Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ беше  представена от г-н Димитър Платников от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката.

При представяне на приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие на ОП НОИР от проф. Николай Денков бе обърнато специално внимание на възможността за развитие на младите учени чрез програмата, както и на връзката между науката и бизнеса за устойчива икономика.

Стоян Цонев, началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, представи първите одобрени критерии за избор на операции по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР.

Събитието във Варна беше седмата поред информационна инициатива, с която приключва първият етап от мащабната информационна кампания на Министерството на образованието и науката за популяризиране възможностите за кандидатстване по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“