ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД VII КЛАС

Начало » Последни публикации

09.07.2015

На 09.07.2015 г. всички училища с прием след завършен VII клас отчитат броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.  До края на същия ден на сайтовете на РИО и в училищата-гнезда ще бъдат обявени свободните места за трети етап на класиране.

От 10.07.2015 г. до 14.07.2015 г., без събота и неделя, в училищата-гнезда ще се приемат заявления за участие в трети етап на класиране. В заявленията се вписват само паралелки, за които има обявени свободни места. Препоръчваме да бъдат вписани повече желания, за да има по-голяма вероятност ученикът да бъде класиран.

При подаване на заявлението за участие в трети етап на класиране се представят оригиналът и копие на удостоверението за завършен VІІ клас, служебната бележка за оценките от успешно положените приемни изпити и медицинско свидетелство за здравословно състояние (за прием в професионални паралелки и профилите „Изкуства“ и „Спорт“).

Заявление може да се получи от училището-гнездо или да се изтегли от сайта на РИО - София-град.

До 16.07.2015 г. се обявяват списъците с учениците, приети на трети етап на класиране.

Записването на приетите на третия етап на класиране ученици е в периода от 17.07.2015 г. до 20.07.2015 г. включително, без събота и неделя.

След отчитане на записалите се ученици и незаетите места след трети етап на класиране, паралелките, които са под минималния брой – 18 ученици, се закриват. Учениците от закритите паралелки се пренасочват по последващите им желания от заявлението.

В срок до 28.07.2015 г. директорите на всички училища с прием след завършен VII клас създават организация за попълване на незаетите места след трети етап на класиране.

До 31.07.2015 г. се утвърждава осъществения план-прием със заповед на началника на РИО.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“