ПОЗИЦИЯ НА МОН

Начало » Последни публикации

09.07.2015

Във връзка със зачестилите публикации, които уронват престижа на Министерството на образованието и науката и доброто име на институцията, сме длъжни да заявим, че:

  1. Публикациите са далеч от обективната истина и не отразяват реалната ситуация във Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ).
  2. С резолюция на министъра се свиква експертна среща, на която да се анализират конкретните причини, довели до настоящата ситуация във ФНИ.
  3. До края на месец юли, въз основа на всички установени факти до момента, МОН ще предложи варианти за решаване на проблеми, трупани с години.

Видимото в обществото противопоставяне между различни фракции в научните среди злепоставя самите участници в тях. Опитът да бъдат налагани погрешни тези и внушения с въвличането на имената на министъра, негови заместници и директори на дирекции не помага системните проблеми, свързани със съществуването и функционирането на ФНИ, да намерят своето законосъобразно решение в интерес на  авторитетната българска наука.

Напомняме още веднъж, че МОН е медиатор в този сложен процес, но ще използва целия си наличен експертен капацитет и административен ресурс, за да приложи предвидените от закона мерки.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“