МОН ЩЕ ПОДПОМОГНЕ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ДВЕ СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Начало » Последни публикации

14.07.2015

Министерството на образованието и науката (МОН) ще подпомогне ремонтните дейности на СОУ „Христо Ботев“ в Ивайловград и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Железно, община Ивайловград. В последните години материалната база в по-малките населени места беше неглижирана поради недостиг на бюджетни средства. Въпреки това ръководството на МОН е загрижено и прави всичко възможно да сведе до минимум контраста и разликите между център и периферия. Това е и ще бъде последователна политика на Министерството и в бъдеще, а не кампанийно действие.

Двете училища, нуждаещи се от ремонт, са средищни, а училището в с. Железно е защитено. В него се помещава и целодневна детска градина, обслужваща деца и от съседните села. Ремонтните дейности включват ремонта на покрива на училището в с. Железно и училищния двор и срутената ограда на училището в Ивайловград. Необходимите средства за ремонтите са от икономии по бюджета на МОН. Това ще подобри и осигури безопасни и здравословни условия на учениците при провеждане на учебния процес и извънкласните занимания през новата учебна година.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“