УВЕЛИЧАВАТ СЕ СТИПЕНДИИТЕ ЗА ЧАСТ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ У НАС

Начало » Последни публикации

22.07.2015

Правителството одобри увеличение на размера на месечната стипендия на чуждестранни студенти, приети за обучение в държавни висши училища по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен, или по актове на Министерския съвет, когато отпускането на стипендии е предвидено в тях. Стипендиите за тази категория студенти се увеличават от 105 на 150 лв.

Тези стипендии, изплащани ежемесечно за 12 месеца, са увеличавани последно през 2012г. Обучаващите се в първи курс получават стипендията безусловно. За получаването на стипендия след първата година на обучение е необходимо средният успех от предходните два семестъра да бъде не по-нисък от „добър 4.00”.

Актуализираният размер на стипендията ще мотивира за обучение в български висши училища и чуждестранните студенти, кандидати за участие в образователния обмен със страните, с които България има двустранни спогодби.

Предвижда се постановлението да влезе в сила от 1 септември 2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“