ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ СА ПРИОРИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Начало » Последни публикации

30.09.2013

„Професионалното образование и обучение са приоритет в работата на Министерството на образованието и науката както в системата на средното, така и в системата на висшето образование. Трябва да се случи връзката наука – образование – бизнес, за която се говори от години и заради липсата на която вие, студентите, не оставате в България”. Това заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова в Бургас по време на дискусия „Проблеми и предизвикателства пред висшето образование”, в която участваха студенти, преподаватели и членове на Националното представителство на студентските съвети (НПСС). Тя припомни, че в тази връзка през настоящата учебна година Министерството разреши маломерни паралелки в професионални гимназии в страната с цел да не бъдат закривани определени специалности. По думите на участници в срещата професионалното обучение ще гарантира наличието на подготвени кадри за пазара  на труда. В дебатите по темата за висшето образование освен министър Клисарова се включиха и главният секретар на МОН Красимир Вълчев, и директорът на ресорната дирекция Мария  Фъртунова.

По-късно тримата взеха участие в работна среща с изпълнителния състав на НПСС, в която основната тема беше подготвения проект на стратегия за висше образование.

Студентите представиха собствените си виждания и искания, свързани с финансирането на висшите училища, тяхното управление и акредитация. Министър Клисарова ги увери, че работещите техни предложения ще бъдат взети под внимание. За пореден път тя потвърди, че проектът за стратегия ще бъде подложен на широко обществено обсъждане.

Представителите на НПСС поставиха и въпроси, свързани с битовите условия в общежитията и бъдещи ремонти на сградите им. Те поискаха и промяна на разпоредбата, която да позволява студенти с изявени успехи в направления спорт, изкуства и други, да имат право на месечна стипендия.

Двете страни се договориха Националното представителство на студентските съвети да организира в различните градове на страната дискусии между младите хора по проекта за стратегия за висшето образование. Резултатите ще бъдат предоставени на Министерството на образованието и науката на бъдеща среща.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“