КОЙ ИСКА ДА СЕ КАЧИ НА САМОЛЕТ, УПРАВЛЯВАН ОТ УЧЕНИК, ПРЕПИСВАЛ НА МАТУРА?

Начало » Последни публикации

21.08.2015

Проф. Тодор Танев е завършил висше образование по социология в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Професор е по политически науки и администрация и управление от 2003 г. Бил е основател и ръководител на катедра "Публична администрация" в СУ (1997 г.), ръководител на катедра "Политология", заместник- декан на Философския факултет (1993-2000 г.), директор на Центъра за еврейски изследвания на Философския факултет (от 1997 г.). Автор е на седем монографии и множество научни статии, както и на два документални филма. Проф. Танев е един от инициаторите и членовете на Гражданския съвет на Реформаторския блок. Министър на образованието и науката е от 7 ноември 2014 г.


- Проф. Танев, прокуратурата не откри престъпление в продажбата на отговорите на матурата по български език и литература и не установи участие на квестори и учители в изнасянето на изпитните материали. Това означава ли, че вашите твърдения за замесени стотици квестори са неверни? Ще има ли промени в реда за провеждане на изпита догодина?


- Нямам никакво основание да се съмнявам в прокуратурата като инстанция, ангажирана с този казус. Не забравяйте, че ние като екип алармирахме за пробойни в системата. В министерството е съставен екип от експерти, натоварен с основната задача да работи над казуса. Още преди месец на срещата, организирана по мое разпореждане с шефовете на инспекторатите от цялата страна, дискутирахме безкомпромисно този въпрос. Разбиране има, воля също. Но е интересно защо толкова години се заобикалят тези теми. Вие лично с какво си го обяснявате? Може би така е по-лесно да се взимат дипломи ? Може би цялата система е свикнала да бъде употребявана, като в един момент добрата оценка не е гарантирана от знания, а от отлично смазана машина за преписване. В чисто човешки план ще ви отговоря така - това не е честно към децата, родителите и учителите . Еквивалентът на образован човек не е треперещата ръка на преписвач. Кой би искал да го оперира хирург преписвач, кой би искал да се качи на самолет, управляван от ученик, ходил сто пъти до тоалетна на матура ? Девалвацията на доверието в образованието не е кодирана в стола на министъра, не е зашифрована в кабинета на директора или учителския профил. Тя е скрита в "бележкарството", както казват самите ученици.


- Изразихте публично недоволство от учебниците за IV клас и дори предложихте да се издават обяснителни свитъци към тях. Защо бюджетът трябва да плаща двойно за некачествено свършена работа?


- Реакцията ми към учебниците е продиктувана от почти всекидневните ми разговори с родители. Преди няколко дни една млада двойка ме спря на улицата и ми разказа - къде на шега, къде доста остро, за следната фраза в учебник за трети клас - "През ХХ век сред всички групи в обществото навлиза модата в облеклото. Къси поли, джинси или официални дрехи става въпрос на личен избор". Каква е тази идиотщина и как е попаднала в учебник ? Но с това драмите не приключват. В министерството се получи писмо с още по-шокиращи, а на места и откровено манипулативни послания в учебния материал. Човек трябва да е с доста здрави нерви, за да не избухне на мига. Толкова умишлено нерешавани въпроси през годините в образователната система изискват свръхусилия. Добавете към това и нелеката задача да се изчистят критериите за нови конкурси за учебници . Знаете как се е случвало всичко досега и ще отидат дни в излишни спорове кой крив, кой прав. Въпросът за новите учебни програми пряко кореспондира с приемането на закона за предучилищното и училищното  образование . Необходимостта от силен нормативен акт е повече от очевидна.


- Да, но приемането на законопроекта бе отложено за след ваканцията. Ще може ли законопроектът да влезе в сила за учебната 2016-2017 г., както е предвидено?


- В интерес на всички нас, работещите в сферата на образованието, родители, учители , служителите, е законът да бъде приет час по-скоро. Не ме питайте за прогноза. Моето лично желание, и го казвам чистосърдечно, е да имаме действащ нормативен акт, който да ни помогне значително в работата с предучилищното и училищното  образование .


- И тази година не се размина без скандал около дейността на научния фонд, управителят му дори бе арестуван. Сформирахте експертна група по проблемите на фонда, какво показа анализът й?


- С екипа ми не сме търсили извинения за некомпетентност в минало време, но тя е категоричен факт. Установихме, че фонд " Научни изследвания " не изпълнява ролята си на инструмент за изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания , цялата философия за изготвяне на годишната оперативна програма на фонда е сгрешена. Фондът не поддържа актуална статистика и не може да предложи адекватен резултатно-ориентиран анализ от дейността си поради липсата на ефективен мониторинг върху изпълнението на проектите. По същия начин предвидените в годишната програма операции не почиват на анализ и планирането не е обвързано с политиките на МОН .
Наред с принципните проблеми годишната оперативна програма на фонда за 2015 г. е приета с двумесечно закъснение най-вече поради сложни междуличностни отношения и недобро сътрудничество в работата на Изпълнителния съвет (ИС) и управителя. Добавете и забавяне, свързано със сформирането на управителни органи на ФНИ. Министърът, неговите заместници и шефове на дирекции нямат никаква вина за това. Не сме забавили нито с ден утвърждаването на оперативната програма, напротив - настояхме за спешно заседание на ИС за разглеждане и приемане на годишната програма през юни. Поради ареста на бившия вече управител на фонда, след нарочна среща с ръководството на БАН и Съвета на ректорите, спешно бе съгласувана с екипа ми, Изпълнителния съвет на фонда и ресорния вицепремиер кандидатурата на г-жа Геновева Жечева за управител. В ход е процедурата по номинации за съставяне на нов Изпълнителен съвет и избор на нов председател на ИС до края на август. Вече бе възложено и преработването на насоките за кандидатстване по предстоящия за тази година конкурс след получени от финансовото министерство указания. В насоките в момента няма мерки за избягване на двойно финансиране, няма координиране между фонд " Научни изследвания " и Иновационния фонд, няма и план за експлоатация на резултатите от изследванията и тяхната защита. Как можем да оставим всичко това без реакция? След отстраняването на тези пропуски насоките могат да бъдат съгласувани с Министерството на финансите в началото на септември. Обявяването на конкурсна сесия предполага двумесечен срок за подготовка и подаване на проектни предложения и последващи действия за оценка - още поне 2 месеца. При така очертания времеви график реално резултати от сега взето решение за обявяване на нова конкурсна сесия бихме имали в края на декември или началото на януари 2016 г., ако функционирането на институцията не бъде затруднявано. Но плащане в рамките на тази бюджетна година е невъзможно, нека бъдем реалисти.


- Ще бъде ли преструктуриран фондът в агенция за насърчаване на научните изследвания ?


- Предвидили сме фондът да остане инструмент за финансиране на научните изследвания , но със значително подобрен капацитет и изцяло нова визия за неговата роля като инструмент за насърчаване на научните изследвания . Екипът ни извърши проучване относно съществуващите в момента европейски модели за финансиране на научни изследвания и търсим най-подходящата форма. В одитния доклад на Сметната палата основни констатации са очертани по отношение на липсващия персонал, приемственост, експертиза, проследимост на ефекта и резултатите от финансираните проекти, регламентиране на вътрешните процедури и създаване на ясни и публични правила за гарантиране на публичните средства, с които ФНИ оперира. Говорители на фонда се оказват лица в съдебни спорове с фонда и бенефициенти на фонда. Абсолютно порочна практика, невиждана никъде в страните от Европейския съюз. Къде се е получило изкривяването преди време (което не е от днес), кой се е възползвал години наред от "порочността на ФНИ" и къде трябва да се намеси МОН, за да изпълни законовите си правомощия и обществени ангажименти по отношение на строг контрол върху финансирането и дисциплиниращи изисквания към органите, които управляват този процес? Ето ви думи не само за размисъл. Визията на експертите от министерството за една бъдеща агенция ще бъде изцяло съобразена с препоръките от доклада на PSF (Policy Support Facility) - инструмента, който очакваме в началото на октомври. Критериите, които бихме искали да спазим, са очертани в Стратегията за интелигентна специализация, препоръките от международната оценка и обществения диалог.

Силвия ГЕОРГИЕВА

В. „Сега“  - стр. 9, 10

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“