ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДОСТАВИ ДОПЪЛНИТЕЛНО 2 493 573 ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

26.08.2015

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт в общинските и държавните детски градини и училища.

Средствата в размер на 2 493 573 лв. се предоставят на общинските детски градини и училища и на държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката, за учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на децата и учениците и за материално-техническото им обезпечаване.

Средствата се определят за бюджетна година съгласно разработени от общинските и държавните детските градини и училища проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците в дневна форма на обучение.

Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на децата и учениците от общинските и държавните детски градини и училища.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“