МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА И ПОСЛАНИК МАТИАС ХЬОПФНЕР ПОДПИСАХА СПОГОДБА ЗА НЕМСКОТО УЧИЛИЩЕ - СОФИЯ

Начало » Последни публикации

24.09.2013

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за Немско училище София подписаха министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова и посланик Матиас Хьопфнер.

Със спогодбата се определят правните основи, правният статут и организационната структура за функционирането на Немското училище - София, известно още като Дойче шуле – София.

„Много се радвам, че имаме възможност да подпишем тази спогодба, защото това е крачка към отваряне на образование и задълбочаване на връзката ни с нашите партньори от Европейския съюз”, каза министър Клисарова. Тя поздрави гостите и извън протокола изрази задоволство от това, че като възпитаник на немско училище, първата спогодба, която подписва като министър е тази. Като положителен факт проф. Клисарова посочи възможността българските ученици освен български език и литература, да изучават на български език и история на България и география на България.

„Радвам се, че по време на моя мандат имам възможност да подпиша тази спогодба. Надявам се, че ще продължим нашето сътрудничество и ползотворна работа и в обсега на професионалното обучение”, каза Н. Пр. посланик Матиас Хьопфнер.

Министър Клисарова добави, че немската система на дуално обучение е от най-добрите, затова ще разчита на съвети и взаимна работа по отношение на поетапното й въвеждане в българската образователна система.

Немското училището обхваща образователния процес в класовете от 1. до 12. клас на училищните форми на германската образователна училищна система. Училището може да приема и деца от 3 до 5-годишна възраст за предучилищна подготовка. Обучението по всички предмети ще се води на немски език по немски учебни планове. В училището е предвидено обучение освен на ученици от немски произход и на български ученици. В училището ще преподават както преподаватели, изпратени от немската страна, така и български учители.

Получената диплома след успешното завършване на 12. клас позволява продължаване на образованието във висши училища, както във ФР Германия, така и в Р България. При желание учениците могат да полагат и български държавни зрелостни изпити.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“