ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ – 26 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

Начало » Последни публикации

23.09.2015

Европейски ден на езиците 2015: в чест на езиците на обучението, тези забравени езици…

Всяка година на 26 септември Съветът на Европа и хиляди граждани в Европа и по света празнуват този ден.

Ден, в който честваме богатата мозайка от толкова различни езици, които съществуват заедно в ежедневието на нашите страни, езици в Европа и в другите части на света. Един език е в постоянно развитие и заемките от другите езици му придават по-голяма динамика. Това многообразие допринася за обогатяването на нашето езиково и културно наследство.

2015 година е добър повод да се обърне внимание на езиците, които често не са поканени на този годишен празник. Тези езици, които са средство за преподаване и учене  в нашите училища и могат да представляват пречка, която води до липса на успех в училище, факт, доказан от многобройни международни изследвания. Успехът в училище зависи от доброто владеене на езика на обучението.

Съветът на Европа полага усилия за да се намери отговор на това предизвикателство благодарение на работата на Отдела за езикови политики и своя Европейски център за съвременни езици в Грац, както и в сътрудничество с Европейската комисия в областта на многоезичните класове. Препоръката на Съвета на Европа относно значението на езика на обучението за успех в училище предлага на 47 държави членки конкретни и новаторски мерки, които ще спомогнат на всеки ученик да осъществи своя потенциал в училище.

Нека на този Европейски ден на езиците да осъзнаем значението на езиците на обучението за преподаването, ученето и общуването. На всяко дете трябва да се предлага равен шанс за успех.

Успехът в училище? Той може да предопредели бъдещето. А ние трябва да действаме  днес.

www.coe.int/JEL

Обща информация за Европейския ден на езиците

Европейският ден на езиците е посветен на насърчаването на ученето на езици в цяла Европа.

По инициатива на Съвета на Европа Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември от 2001 година, обявена за Европейска година на езиците.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“