МИНИСТЪР КЛИСАРОВА УЧАСТВА В ИНТЕРАКТИВЕН ОТКРИТ УРОК В 30 СОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ В СОФИЯ

Начало » Последни публикации

06.03.2014

„Видяхме на практика, че и децата, и учителите са готови за новите технологии и ги искат. Това показва, че проектостратегията за развитие и ефективно прилагане на информационните  и комуникационни технологии в образованието и науката, която сме изготвили в министерството, е наистина актуална и тя трябва да се случи на практика. Средата я има, желанието го има, ние трябва просто да го осъществим“. Това каза министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, която присъства на интегрален интерактивен открит урок в 30. СОУ „Братя Миладинови“ в София. Тя поздрави учениците и учителите за това, че пилотно вече работят по изпълнение на стратегията,  благодари на учителите, че провокират интереса на децата с нови методи на преподаване и пожела на учениците все така с желание да участват в модерните форми на обучение. 

По време на урока, който се състоя във фоайето на училището,  ученици от ІІ, ІV, VІ, VІІ и VІІІ клас  решаваха задачи по различни учебни предмети като използваха Windows 8.1  таблети. При поставяне на задачите учителите използваха софтуер за управление на класната стая и интерактивна дъска. В училището работят и по пилотния проект на Центъра за творческо обучение – „Креативна класна стая“.

Заедно с министър Клисарова открия урок проследиха началникът на РИО - София Ваня Кастрева и Иван Иванов, директор на дирекция ИКТ в МОН.

„На практика се постига така необходимата през 21. век мобилност на технологиите - компютърният кабинет реално е там, където има нужда от него, а не в конкретна класна стая“, подчерта най-голямото предимство  на училищната практика Атанаска Рейха, директор на 30. СОУ.

Според министър Клисарова предложеният проект на стратегия за развитие и ефективно прилагане на информационните и комуникационни технологии в образованието и науката  до 2020 г. вероятно ще бъде приет до края на месец март.  Тя обясни, че документът е разделен на три етапа - краткосрочен етап - „Ключови инвестиции“ (2014 – 2015 г.), средносрочен етап - „Мобилност  и сигурност “(2016 -2017 г.), дългосрочен етап - „Универсалност и устойчивост“ (2018 – 2020 г.).

„Благодаря за всички предложения, които получихме по стратегията, защото са конструктивни. Философията е не да купим таблет на всяко дете, важно е всяко от тях  с наличната техника, която има, да може да участва в образователния процес. Днес не бяхме в класната стая, т.е. целта е мобилната класна стая“, обясни министър Клисарова.

Проектът на стратегията предвижда създаване на единна високоскоростна оптична мрежа, свързваща регионалните  инспекторати по образование, висшите училища и научните центрове, което е обмен на документи в реално време и безхартиен документооборот, достъп до големи бази данни и мултимедийни файлове. Плановете за краткосрочния етап включват още безжична мрежа в нови 25% от всички училища в страната,  актуализиран образователен портал и електронни помагала по всички природо-математически науки,  национална електронна платформа за управление на обучението и съдържанието, което ще даде възможност за електронно обучение и интегриране на сегашните електронни помагала и бъдещите електронни учебници. Вече е осигурено финансиране за първия етап  2014 - 2015 година. В допълнително осигурените 100 милиона лева за образование, което беше обявено за приоритет на правителството, има разчетени 15 млн. лева за ИКТ.

След открия урок министър Клисарова разговаря с учителите, които поставиха пред нея актуални въпроси от ежедневната си дейност.  „Благодаря на директора, учителите и учениците от това „вълшебно“ училище, в което се случват чудеса. Пожелавам на всички да продължат с чудесата, да внедряват новите технологии и да запазят огъня на доверие и обич в очите на ученици и учители“, написа в книгата на 30 СОУ „Братя Миладинови“ министърът на образованието. Училището получи и подарък от МОН – образователен софтуер за занимателно обучение по математика в началния курс „Джъмпидо“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“