ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ПОСЕТИ ЦЕНТЪРА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ГР. КОТЕЛ

Начало » Последни публикации

28.09.2015

Днес, 28.09.2015 г., г-жа Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката, посети Центъра за ранно детско развитие в гр. Котел. Центърът е изграден през 2014 година от УНИЦЕФ в партньорство с РИО-Сливен, община Котел и ИКЕА. В центъра се  приемат деца на три и четири години, които не са обхванати в детска градина.

От октомври 2014 година центърът се посещава от 15 деца, а до месец май 2015  година техният брой е вече 28. Седем от децата, които са били в центъра, вече са записани и посещават детска градина. Значим акцент в работата на центъра е привличането на родителите, както и на цялата общност към нуждите и ползите от предучилищното образование. В центъра за децата се грижат един учител и двама помощник-възитатели, за които е осигурено ежеседмично методическо подпомагане от преподавател от висше училище. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“