ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАСТРЕВА ОТКРИ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – РЕЗУЛТАТИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ“

Начало » Последни публикации

04.10.2015

НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ БЯХА ВРЪЧЕНИ НАГРАДИ ЗА ПРИНОС КЪМ РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Първото издание на Националните дни за учене през целия живот – Бургас 2015 събра над 300 образователни експерти, учители, директори на училища, представители на деловите среди, на местната власт, на неправителствени организации от цялата страна и гости от чужбина.

Различните събития, включени в тридневния форум, са организирани от екипа за изпълнение на проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA  „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, изпълняван с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.

Преди откриването на първите Национални дни за учене през целия живот – Бургас 2015 в Областна администрация – Бургас се проведе пресконференция с участието на заместник-министър г-жа Ваня Кастрева, г-жа Валентина Дейкова, началник на отдел „Учене през целия живот“ в МОН и национален координатор за учене на възрастни, заместник-областния управител г-жа Севдалина Турманова, г-жа Йорданка Бенова-Ананиева, заместник-кмет на Бургас и г-жа Виолета Илиева, началник на Регионалния инспекторат по образованието - Бургас.

На тържественото откриване на първите Национални дни за учене през целия живот областният управител на Област Бургас г-н  Вълчо Чолаков каза: „Само образованите хора, хората, които са информирани, хората, които са в постоянен процес на себеусъвършенстване могат да живеят по-добре и да бъдат полезни за себе си и за останалите. Поздравявам Министерството на образованието и науката за тази прекрасна инициатива, като пожелавам да бъде постоянна“. От своя страна г-н Димитър Николов, кмет на морския град, изрази задоволство, че именно от Бургас тръгва тази инициатива. „Отдавна очакваме тази програма. Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев беше скоро тук, в Бургас, и вече сме готови с меморандум за сътрудничество между бизнеса, бургаските професионални училища и бургаските университети за развитието на дуалното обучение – даване на възможност хората да се развиват през целия живот. Нашите граждани да бъдат все по-конкурентни, все по-можещи на общия европейски пазар на труда“ - каза кметът на най-добрия град за живеене в България за 2014 година.

На 2 октомври 2015 г. в Експоцентър „Флора – Бургас“ заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева откри конференция с международно участие на тема „Изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни – резултати и обмен на добри практики”.

„България вече три години е част от общоевропейските усилия за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. Министерството на образованието и науката предприе тази важна стъпка в отговор на актуалното състояние на националния сектор за учене на възрастни. То е свързано със съществуващи предизвикателства по отношения на цялостната картина на националния човешки капитал: висока безработица, недостиг на работници с необходимата квалификация в предприятията, застаряващо население, както и необходимост от ускоряване на реформите в системата за образование и обучение“ - каза г-жа Кастрева и добави: “Днешната конференция е един от акцентите на основното национално събитие за популяризиране на ученето на възрастни – Дните за учене през целия живот. Тя не просто ще осигури прозрачност и публичност за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г. и ще предостави информация за изпълнението на дейностите и задачите, заложени във втория План за действие за 2015 г. Тя е и ефективна форма за квалификация, предизвикателно за самооценка и съответно – оценка на другите. А човек може да се развива професионално тогава, когато има сетивата да оцени собствената си работа, да оцени работата на другите и да надгради това, което е постигнал чрез опит, почерпен от всичко около него. Надявам се, че на тази конференция не просто ще намерим професионално удовлетворение, ще си тръгнем с много нови идеи, защото ученето през целия живот предполага всеки ден обогатяване на това, което знаеш, но в същото време означава и даряване на това, което знаеш. Защото само силният и можещият човек не се страхува да сподели това, което знае.“ – сподели г-жа Кастрева и изрази удовлетворение, че Бургас вече е номиниран като град на ученето през целия живот.“

За изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни в България говори    г-жа Валентина Дейкова, началник на отдел „Учене през целия живот“ в МОН, национален координатор за учене на възрастни и ръководител на проекта. Тя представи и първите ключови участници в конференцията - г-жа Севдалина Турманова, заместник-областен управител на Област Бургас, и г-жа Росица Янкова от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Презентации по фокуса на форума изнесоха Орлин Кузов, държавен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ – МОН,  Димитър Енчев, старши експерт в отдел „Учене през целия живот“ – МОН и Жулиян Гочев, държавен експерт в отдел „Учене през целия живот“ – МОН.

Добри практики споделиха Лилия Стоилова, учител в 63. Основно училище „Христо Ботев“ – гр.- София, която е и носител на Наградата за иновативност на Европейската седмица на грамотността, Венелин Тодоров от Фондация „Зеленият Бургас“ и Ана Крушкова от Сдружение „Социален център“ – гр. Бургас.

През втората част на конференцията участниците във форума почерпиха полезна информация за състоянието на формалната система за образование и обучение на възрастни чрез презентации на външния експерт Стоян Баев и на Илиана Танева, главен експерт в отдел „Професионално образование и обучение“ – МОН. За ползите и за информацията, която може да се получава чрез Европейската платформа за учене на възрастни EPALE говори Росица Панова, старши експерт в отдел „Учене през целия живот“ – МОН.

Паралелно с конференцията на територията на Експоцентър „Флора-Бургас“ се проведе Изложение на учебни институции за образование и обучаеми на възрастни. Гражданите и гостите на морския град можеха да се запознаят с продукция и демонстрации на умения на възрастни от цялата страна, които са обучаеми в професионални гимназии.

Същата вечер в ресторант „Приморец“ на тържествена церемония за първи път бяха връчени годишни награди за принос към развитието на сектора за учене на възрастни. В категория „Областен координатор“ доц. д-р Севдалина Турманова получи наградата си от ръководителя на проекта г-жа Валентина Дейкова. С годишна награда в категория „Медии“ бе удостоен в-к „Учителско дело“. Г-жа Виолета Илиева, началник на Регионалния инспекторат по образованието – Бургас, връчи наградата на г-жа Таня Новакова, областен координатор на Синдиката на българските учители за Бургас. В категория  „Бизнес организация“ наградата бе присъдена на „Джейелпи“ – ЕООД, като г-н Димитър Людиев получи отличието си от г-жа Росица Янкова от Асоциацията на индустриалния капитал в България. В категория „Държавна институция“ с  награда бе удостоена „Агенцията по заетостта“, а г-н Росен Симеонов прие наградата от доц. д-р Севдалина Турманова, заместник-областен управител на Област Бургас. В категория „Цялостен принос“ бе отличена г-жа Пенка Ганова, дългогодишен експерт в областта на професионалното образование и обучение в България. Тя получи  наградата си и специално поздравление, в което бе изтъкнат приносът й, от г-жа Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката, която е и председател на Националната координационна група за учене през целия живот.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“