ПО ПОКАНА НА МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ В БЪЛГАРИЯ ПРИСТИГНА ЕВРОКОМИСАРЯТ ЗА НАУКА, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ Г-Н КАРЛОС МОЕДАС

Начало » Последни публикации

08.10.2015

По покана на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев на 8 октомври 2015 г. в България пристигна европейският комисар за наука, изследвания и иновации г-н Карлос Моедас. Основната цел на посещението на г-н Моедас бе да връчи на г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република България, доклада и заключенията от партньорската проверка на националната система „Наука-иновации“ по инструмента Policy Support Facility (PSF) към Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Официалната визита на г-н Карлос Моедас започна с посещение на София Тех Парк, където той бе посрещнат от премиера Бойко Борисов, г-н Томислав Дончев - заместник министър-председател и министър по еврофондовете и икономическата политика, проф. Тодор Танев - министър на образованието и науката, проф. Костадин Костадинов – заместник-министър на образованието и науката, проф. Николай Денков – зам.-министър на образованието и науката, проф. Люк Соте - ректор на Маастрихския университет и г-н Роман Архона – началник на отдел „Анализи и мониторинг на националните политики в изследванията“ в Главна дирекция „Наука и изследвания“ в ЕК.  

В зала „Сердика“ на София Хотел Балкан министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев откри конференция, посветена на основните резултати и препоръки на международния панел за оценка на Националната система „Наука – иновации“, постигнати чрез прилагане на инструмента за провеждане на реформи в областта на науката и иновациите в страните членки на ЕС - Policy Support Facility. Първите държави, които се възползват от този инструмент, са България и Унгария, като България е първата държава членка, която през месец март взе решение да използва механизма за подпомагане чрез извършване на партньорска проверка.

„В началото на тази година правителството на България  публикува своята програма за стабилно развитие на страната за периода от 2014-2018 г. Съществен елемент от програмата са именно предложените мерки и реформи  в сектор „Образование, наука и иновации“, заяви министър Танев в началото на своята реч и добави, че още тогава е станало ясно, че реформирането на научно-изследователската  и иновационна система ще бъде определящ фактор.

„Без реформи европейското бъдеще на страната ни не изглежда никак близко. Всички знаем пред какви предизвикателства беше изправен научният сектор през последните години“, продължи проф. Танев и изреди поредица от негативи, които поставят пред съществени трудности амбициозната цел на Министерството на образованието и науката „да излезем от статуквото, да интегрираме България пълноценно в европейското научно-изследователско пространство и да разширим възможностите за бизнес на научни партньорства в света“.

Всички тези предизвикателства обаче ни накараха да бъдем дори по-решителни в провеждането на реформи. Наред с огромната отговорност да подготвим специфичните мерки по ОП НОИР и да преведем нормативната уредба в синхрон с иновационната стратегия за интелигентна специализация на България, потърсихме надежден партньор, който обективно и ефективно да ни помогне в начертаването на конкретен план за действие за реализиране на правителствената програма. Затова беше потърсена подкрепата на ЕК чрез инструмента Policy Support Fasility. И поехме ангажимента да бъдем прозрачни и отговорни“, обясни министър Танев и благодари на комисар Моедас за възможността България да бъде първата страна, получила подкрепа чрез прилагането на новия механизъм на ЕК  - PSF.

„Днес, 6 месеца по-късно, благодарение на интензивната работа на международния панел от независими експерти и водещи учени от Австрия, Германия, Ирландия, Испания, Норвегия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Словения и Холандия, ръководен от уважавания професор Люк Соте, ректор на Маастрихския университет, ние имаме в ръцете си един изключителен доклад  - аналитичен, с висококачествени препоръки, които очертават точно и навременно къде трябва да се съсредоточим  с всеобщи усилия за реформи“, каза в заключение министър Танев и благодари на своя екип, в лицето на неговите заместници проф.  Костадин Костадинов и проф. Николай Денков, за положените огромни усилия за постигането на тези резултати.

Еврокомисарят по изследвания, наука и иновации г-н Карлос Моедас се обърна към участниците в конференцията, акцентирайки на основните предизвикателства на европейската наука и иновации в доклада си „Opening up to an European Research Area оf innovation”.

„На първо място искам изключително много да благодаря на министър Танев за това, че ме нарече приятел. Мисля, че той имаше смелостта и уменията на водач, за да се опита да бъде първият, който да работи заедно с нас по този много важен проект, а именно инструмента за подкрепа на политиката, така че – благодаря за доверието. За мен е истинско удоволствие да работя с Вас“, каза г-н Моедас и изрази задоволството и благодарността си от съвместната работа с проф. Костадинов и проф. Денков.

Еврокомисарят акцентира на доброто си впечатление от желанието на България за работа и за умни реформи, затова страната ни може да очаква помощ от ЕК. „Ако погледнете миналото си, ако видите какви силни страни сте имали – това всъщност е качеството на вашите хора. Когато имате такова качество във вашата система, вече става дума по-скоро затова как да приложите реформите и как да имате търпението да изчакате крайния резултат от тях“, обясни г-н Моедас. Препоръките от доклада ще изискват много сериозна работа, която трябва да започне незабавно, допълни той.

На официалното събитие проф. Люк Соте - ректор на Маастрихския университет, благодари за поканата и представи основните препоръки към страната ни, касаещи реформите в сектора. Освен да инвестираме повече в наука е необходимо да се възвърне доверието в науката и научната система. Проф. Соте подчерта, че това може да се случи при водене на диалог с научната общонст в страната.

В програмата на конференцията са включени теми, свързани с: преодоляването на пропастта в процеса на иновациите – отключване на националния научен и иновационен потенциал; създаване на връзка между интелигентната специализация и участието  в програмата „Хоризонт 2020“; предизвикателствата пред научните организации в процеса на изпълнение и финансиране на научни изследвания за развитието на поколения висококвалифицирани учени; необходими структурни реформи в областта на научните изследвания и иновациите; изграждането на ефективно публично-частно партньорство в изследванията и иновациите.

Еврокомисар Карлос Моедас се срещна и с президента на Р България г-н Росен Плевнелиев. Двамата обмениха мнения по изграждането на първата иновационна екосистема в България, подкрепена с 50 млн. евро от европейските структурни и инвестиционно фондове. Пред президента г-н Моедас отбеляза искрения ангажимент на българските власти да работят за насърчаване на науката и иновациите.

По време на събитието министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев и еврокомисар Карлос Моедас дадоха съвместна пресконференция, на която отговориха на въпроси, свързани с прилагането на механизма за подкрепа в областта на политиките Policy Support Facility.

Докладът от партньорската проверка можете да изтеглите ОТТУК.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“