ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ОТКРИ КРЪГЛА МАСА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВИСШИ УЧИЛИЩА, НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕСА И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗИ, РАЗРАБОТЕНИ НА БАЗАТА НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

11.11.2015

В събитието участваха и проф. Костадин Костадинов, заместник-министър, г-жа Мюйессер Солак, началник на кабинета на министъра, г-н Красимир Вълчев, главен секретар, г-жа Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ и ръководител на проекта от МОН, както и г-н Георги Стойчев, г-н Боян Захариев и г-н Асен Нелчинов от Консорциум „ИОО-МБМД-С“, г-н Лъчезар Богданов от „Индъстри Уоч“, проф. Лиляна Вълчева, КНСБ-ВОН, г-н Николай Ангов, съветник към кабинета на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация, представители на АИКБ, БСК, БТПП, НСИ, НАОА, НПСС, висши училища и научни организации.

Проф. Пепка Бояджиева очерта „Перспективите за развитие на България като регионален център за модерно висше образование. Институционални профили на българските висши училища и професионална реализация на студентите“. За „Връзката на висшето образование с пазара на труда – тенденции и предизвикателства. Изводи от Рейтинговата система на висшите училища в България“ анализира Гергана Раковска. Проф. Стефан Иванов направи „Анализ на системата на финансиране на висшите училища. А проф. Борислав Тошев представи „Състоянието на научните изследвания и тенденции в развитието им в българските висши училища в областта на природните, обществените и хуманитарните науки: следрейтингов анализ“.

Проф. Николай Денков обобщи направените изводи в посока да се прави разлика между индикаторите, заложени в Рейтинговата система на висшите училища в Република България и индикаторите, използвани в системата за финансиране на висшите училища. Той призова да се даде ясен сигнал на обществото и учениците, че има и друг вариант за тяхната реализация – не само във висшето образование, а и на пистата на професионалното образование. По отношение измеримостта на научните изследвания проф. Денков очерта посоката, по която трябва да върви България – а именно да приеме най-добрите световни стандарти, като основната тежест се поставя на публикациите и цитируемостта, но да се отчитат разликите в отделните професионални направления.

Заместник-министър Денков резюмира заключенията, свързани с трансформациите, които се наблюдават в рейтинговите системи в световен план и се дължат на развитието на науката и на окрупняване на националните системи за висше образование. Той предложи през следващата година да започне диалог с висшите училища за обсъждане на направените изводи от кръглата маса.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“