МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ ОТКРИ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ОНЛАЙН БАЗИРАНИТЕ ТЕХНИКИ В СРЕДНОТО И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

17.11.2015

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев поздрави с добре дошли 100 начални учители и преподаватели от профилирани и професионални гимназии от 39 държави в Азия и Европа на среща, фокусирана върху използването на информационните и комуникационни технологии в средното и висшето образование.

Професор Танев каза, че връзката между Европа и Азия е фин оптичен модел - всяка от държавите има значение и всеки интелект струва много. „Важното е, че сме заедно. Моля, приемете топлото ми чувство, пожелавам голям успех на форума“ - каза министърът при откриването на международната срещата.

XII конференция на ASEF (Asia Europe Fondatio) Clasroom Network, провеждана от днес до 19 ноември 2015 г. в София, e на тема „Coding for Education” (програмиране в образованието) и в центъра й са нови методологии за учене и обучение.

Г-жа Лиони Нагараджан, директор на отдел „Образование“ на ASEF, изтъкна важността от съхраняването индивидуалността на ученика и как технологиите влияят върху живота на децата.

В експозето си г-жа Нели Киркова-Костова, организатор от българска страна на форума  и директор на 32 Езикова гимназия „Св. Климент Охридски“ – София, подчерта, че равният достъп до образование е свързан с възможността на младите хора да намерят реализация на променящия се пазар на труда. Те трябва да са не само добре образовани, но и да притежават човешки добродетели. На образованието не бива да се гледа само като на социална услуга, но и като път за индивидуално развитие. Тя изрази задоволство, че конференцията е добра възможност участниците да се запознаят с опита на най-напредналите и да продължат да работят заедно.

Сред участниците във форума бяха и д-р Людмила Димитрова, официален представител на ASEF за България и директор на Института за култура към Министъра на външните работи, г-жа Катя Никова, държавен експерт в МОН и г-жа Вера Стефанова от Министерството на външните работи

Европейско-азиатската среща по въпросите на програмирането и използването на технологиите и онлайн базираните техники в средното и висшето образование е организирана от Фондация Азия-Европа и 32 СОУ "Св. Климент Охридски" в София с финансовата подкрепа на Столична община и е под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова. Партньори са Министерството на образованието и науката и Министерството на външните работи. 

Събитието е в рамките на дългосрочната програма на ASEF Classroom Network, чието начало е поставено през 1998 г. Тя има за цел да насърчи сътрудничеството между учителите, преподавателите, учениците и студентите  от средните и висши училища от Азия и Европа. Лекторите и участниците от представените страни и организации, сред които е и Европейската комисия, обменят опит и добри практики. Водещи експерти и специалисти в областта на технологиите и програмирането споделят своите познания и опит в сферата.

Азиатско – европейския форум (ASEM) и Фондация Азия-Европа–(ASEF) e единствената постоянно действаща организация, която има за цел да насърчава взаимното разбиране и междукултурния диалог между страните от Азия и Европа.

Темите, върху които се спират различните панелисти, са насочени към търсенето на отговор на въпроса как програмирането би могло да се превърне в интегрална  част от образователните програми. На отделни работни маси и семинари се представят възможностите на програмирането в образованието чрез използването на достъпни онлайн  източници - информационни портали, образователни курсове и игри. 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“