ПОРЕДНАТА РАБОТНА СРЕЩА ОТ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА МОН СЕ ПРОВЕДЕ В ШУМЕН

Начало » Последни публикации

18.11.2015

В концертната зала "Проф. Венета Вичева" на Община Шумен се проведе втората работна среща на екипа на МОН и началниците и експерти от РИО в Шумен, Варна, Добрич, Търговище Силистра и Разград, директори на училища и детски градини от региона. Светла Милева, началник на РИО - Шумен, приветства колегите си и гостите в лицето на кмета на община Шумен г-н Любомир Христов  - бивш народен представител, участвал в приемането на Закон за предучилищното и училищното образование, областния управител на Шумен г-жа Донка Иванова и бивш директор на СОУ "Сава Доброплодни" – Шумен, и ректора на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" - проф. Георги Колев.

Г-жа Милева подчерта, че мястото на работната среща не е избрано случайно, защото Шумен е град с исторически традиции в развитието на българското образование. Областният управител г-жа Донка Иванова заяви: "Аз съм представител на образователната система и винаги ще се чувствам част от нея. Удовлетворена съм от съдържанието на новоприетия закон. Имах също и своите опасения и притеснения, които преодолях, запознавайки се внимателно с проектите за държавните образователни стандарти и наредбите. Наша отговорност е да имаме добра образователна инфраструктура,  все по-малко деца да отпадат от образователната система, да повишаваме качеството и нивото на образованието чрез повишаването на квалификацията на кадрите“. Посланието на заместник-министър г-жа Ваня Кастрева към участниците в срещата бе: "Колеги, обърнете се към промените с доверие и разбиране. Само заедно ще можем да проведем промените и реформите".

След презентацията на г-жа Костадинова, директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН, се проведе оживена дискусия. Директорът на Математическа гимназия "П. Берон" – Варна, г-н Павлин Петков, изрази изненада, че МОН ревизира предложението си за продължителност на учебното време за I до IV клас от 34 на 32 седмици. Според него привържениците на 34 седмици са повече от противниците. Директорът на СОУ "Йоан Екзарх" – Шумен, Валентина Тодорова, преподавател по философия, заяви, че изучаването на "Технологии и предприемачество" от I клас е прекалено рано и че Гражданското образование не трябва да бъде отделен предмет, а интегрирано да се изучава от най-ранна възраст.

Интересно изказване за ролята на Обществените съвети в управлението на училищата направи директорът на ОУ „Христо Ботев“ в село Тушовица, община Върбица, област Шумен, г-н Явор Якимов. Въпросът му беше дали Общественият съвет разширява или стеснява училищната автономия. Г-жа Станчева, експерт от РИО-Разград, зададе въпрос за бъдещото развитие на професионалното образование и на защитените професии.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“