ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ПРОФЕСИИ НА XX–XXI ВЕК – ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОПАСТТА“

Начало » Последни публикации

16.11.2015

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева взе участие в транснационална среща по международен проект "Професии на XX-XXI век - преодоляване на пропастта" („XX –XXI century jobs -  Bridge the gap”)  по програма "Еразъм+", която се проведе на 16 ноември 2015 г.

Гости на събитието бяха още кметът на район "Витоша" г-н Теодор Петков, старши експертът от РИО - София-град, г-жа Вилма Доминикова, експертът по програма "Еразъм+" към Центъра за развитие на човешките ресурси г-жа Мария Рановска.

Българският участник е 2. СОУ "Акад. Емилиян Станев" - София, който си партнира в  дейностите по проекта с училища от Италия, Испания, Турция, Гърция, Полша и Унгария.

Проектът е с продължителност две години - от 2014 до 2016 г., и включва запознаването на младите хора в гимназиален етап с възможностите за професионален избор и реализация, видовете професии, приликите и разликите на пазара на труда в европейските държави. Участниците се запознават със съвременните условия на труд, като особено внимание се отделя на бъдещата професионална реализация на учениците. 

Емоционално поздравление към участниците от седемте европейски страни отправи г-жа Кастрева и им пожела пълноценна реализация.

Кметът г-н Теодор Петков също поздрави младите хора и в контекста на случващите се тревожни събития в Париж ги призова като истински граждани на Европа да отстояват принципите на демокрацията, просперитета и свободата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“