Конкурс за участие в Програмата за обучение на ученици YES. Записване за есените международни курсове за учители по английски език

Начало » Последни публикации

15.09.2013

АМЕРИКАНСКИЯТ СЪВЕТ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ОБРАЗОВАНИЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ. Ще бъдат дадени 6 стипендии за едногодишно обучение в САЩ, които покриват всички разходи свързани с пътуването и участието в програмата. Учениците посещават държавни училища и живеят при подбрано американско семейство.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • да са ученици в 9 или 10 клас;
 • да са родени между 1 януари 1997 – 15 юли 1999 (кандидатите с увреждания да са родени между 1 март 1996 и 15 юли 1999)
 • да владеят английски език;
 • да имат много добър или отличен успех;
 • да са български граждани;
 • да не са живели в САЩ за повече от 3 месеца през последните 5 години.

Конкурсът се провежда в 3 кръга:

I кръг – регистрация, последвана от кратък тест по английски език;

ІІ кръг - есе (следобед, в деня на първи кръг или на следващия ден сутринта);

ІІІ кръг - стандартизиран тест по английски език, есе, интервю и среща с родителите и учениците за подготвяне на комплект документи за кандидатстване (около месец след II кръг).

Кандидатите могат да се явяват за I кръг в един от следните тестови центъра:

София – 7 октомври, пл.”Славейков” № 4a, Столична библиотека, Американски център, от 9:00 - 10:30 – регистрация с последващ тест.

Стара Загора - 10 октомври, ул. "Цар Иван Шишман" № 62, Езикова гимназия „Ромен Ролан”, от 9:00 - 10:30 – регистрация, с последващ тест.

Варна – 12 октомври, ул. „Подвис” № 29, Първа езикова гимназия, от 9:00 - 10:30 – регистрация, с последващ тест.

При регистрирането и тестирането кандидатите представят:

 1. ученическа карта;
 2. лична карта (или паспорт);
 3. скорошна паспортна снимка (3 x 4 см);
 4. химикалка.

За допълнителна информация вижте http://americancouncilssee.org; http://ac-see.org или пишете на електронен адрес [email protected].

Британски съвет започна записване за есените международни курсове за учители по английски език:

 1. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в класната стая
 2. Преподаване на английски език на деца от 5 до 12 години
 3. Преподаване на английски език – основи на теста TKT
 4. Преподаване на предмети на английски език

Курсовете са изцяло онлайн базирани.

Единственото изискване към участниците е да имат достъп до компютър с добра връзка с интернет и да разполагат със свободно време от около 60 минути на ден. Обучението позволява голяма гъвкавост, тъй като се провежда по имейл и в дискусионни форуми. Това означава, че заниманията за преминаване на курса могат да се провеждат в тази част от денонощието, в която това е удобно за съответния участник.

Формулярите за записване и повече информация могат да бъдат намерени на уебсайта на Британски съвет http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-teacher-training

Крайният срок за регистрация е 25 септември 2013 г., а началото е 7 октомври 2013 г.

Всеки от курсовете е с продължителност от около 10 седмици.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“