МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ ПОДПИСА ПЪРВИТЕ НАРЕДБИ ЗА ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

01.12.2015

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев подписа Наредба за учебния план, Наредба за общообразователната подготовка и Наредба за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Това са основните подзаконови нормативни актове, с които се определят държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 3, т. 4 и т. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Трите наредби, които регламентират разпределението на учебното време между учебните предмети по класове, етапи и степени, очакваните резултати от обучението по отделните предмети в края на всеки етап, както и изискванията към съдържанието и процедурите за оценяване и одобряване на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, бяха утвърдени след широко обществено обсъждане с различните заинтересовани страни и след отчитане на всички аргументирани становища, мнения и предложения, получени в МОН, на електронната поща, както и при обсъждането на проектите по време на обиколката на екип на Министерството из цялата страна. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“