ОБЩИНИТЕ ПОЛУЧАВАТ НОВИ 79 ХИЛ. ЛВ. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИКТ В УЧИЛИЩАТА

Начало » Последни публикации

16.12.2015

Правителството одобри допълнителни трансфери към общини в размер на 79 320 лв.

Средствата са предвидени в централния бюджет по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” и са предназначени за изграждане на безжични мрежи в училищата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“