МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: РАБОТИМ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

15.09.2013

„В Министерството на образованието и науката сме си поставили амбициозната задача за модернизация на учебния процес - в училищата да има WiFi зони, интерактивни дъски, повече компютри, таблети. Това ще даде възможност за модерно преподаване и ще направи уроците по-интересни за децата.“ Това обяви пред Българското национално радио министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова. Тя уточни, че проблемът с тежките раници може да бъде решен като старите учебници, които остават в училищата след отпечатване на новите издания, се ползват като втори комплект от децата.

В момента в министерството се подготвя програма за намаляване броя на отпадащите ученици. „Изключително трудно е да кажем дали обхватът ни е на 100 процента заради миграционните процеси в момента – не можем да кажем тези деца в България ли са или не, или пък има ли причина, заради която да не са записани. Затова разработваме програма – да има един регистър както на студентите, така и на учениците, за да можем да следим тяхното движение. Особено важно е, че тази програма, този софтуер трябва да е не национален, а интернационален", обясни министърът.

„В Министерството на образованието и науката, заедно с Министерството на младежта и спорта, разработваме програма за осигуряване на повече средства за физкултурни салони и игрищата в училищата, което ще даде възможност повече деца да имат физическа активност. Взехме и мерки за обезопасяване на дворовете и пространствата около тях. Разчитаме тази програма да влезе в сила с новия бюджет, така че да можем да осигурим условия за масов спорт на нашите деца“, каза още министър Клисарова.

По думите на министъра образованието трябва да стане приоритет за цялото общество, защото само тогава ще е успешно и ефективно и ще могат да бъдат привлечени млади учители. „Стъпка по стъпка трябва да работим, за да се случат промените. Те няма как да станат изведнъж“, добави Клисарова.

„Трябва да се засили науката в университетите, да мотивираме младите хора да се занимават с наука, защото това е академичността и истинското предизвикателство пред университетите. Не само преподаване на материала, а включване на млади хора в научни изследвания, проучвания и възможност за тяхното развитие“, каза министърът на образованието по повод новата академична година.

По отношение на фонд „Научни изследвания“ проф. Клисарова заяви, че тече процедура по съгласуване с Министерството на финансите и по Регламент 800 на Европейската комисия. „Вече слагаме ред в управлението на фонда. Считам, че той трябва да се управлява от администратор, за да съблюдава законосъобразността“, каза проф. Клисарова.

Тя коментира и въпроса с Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж. „След срещите с представители на Европейската комисия, мисля че сме ги убедили, че имаме волята, желанието и можем да ръководим тази програма. Нека не забравяме, че не само тази оперативна програма е извор на финансиране за наука. Има програма „Хоризонт 2020” и нашите университети и учени трябва да кандидатстват заедно с европейските учени и университети. Зная, че конкуренцията е много голяма, но така ще докажем, че сме на европейско ниво“, коментира още проф. Клисарова.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“