ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МОН

Начало » Последни публикации

17.12.2015

На 17 декември 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе последното за настоящата календарна година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, под председателството на г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката. В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.

Дневният ред на заседанието включи представяне и обсъждане на Отчет за изпълнение на решенията на ОСТС за 2015 г. Г-жа Ваня Кастрева отчете изпълнените дейности и посочи, че за 2015 г. в заседанията на ОСТС са обсъдени и приети 11 проекта на наредби, отнасящи се до системата на народната просвета, в т.ч. и наредбите на първите три държавни образователни стандарта по приетия на 30 септември 2015 г. от XLIII  Народно събрание Закон за предучилищното и училищното образование: за учебния план, за общообразователната подготовка и за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Социалните партньори приеха направения отчет. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“