ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МОН

Начало » Последни публикации

27.01.2016

На 26 януари 2016 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, под председателството на г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката. В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации, както и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.

Дневният ред на заседанието включи представяне на информация от Министерството на образованието и науката за резултатите от извършената проверка относно прилагане на договореностите от Колективния трудов договор в системата на народната просвета от 26.06.2014 г. и изпълнението на Анекс № Д01-180/09.11.2015 година, за които докладва г-н Красимир Вълчев – главен секретар.

Членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование обсъдиха новите учебни програми, темата за картите за атестирането на педагогическите кадри и работата в работните групи, в които се обсъждат нормативни актове. След дискусии по отношение на посочените теми членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование взеха следните решения: Новите учебни програми и картата за атестиране на педагогическите специалисти да бъдат предоставяни на членове на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование за предварително обсъждане и съгласуване. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“