РЪКОВОДСТВОТО НА МОН ОБСЪДИ ПРЕДСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА С НАЧАЛНИЦИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Начало » Последни публикации

04.09.2013

Основните задачи и приоритетни направления за работата през новата учебна година обсъдиха на двудневно работно съвещание във Велинград министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова, заместник-министрите Атанаска Тенева, Мукаддес Налбант и Иван Кръстев, главният секретар Красимир Вълчев и ръководители на дирекции и звена в МОН с началниците на регионалните инспекторати по образованието в страната.

Работното съвещание е традиционно преди старта на всяка учебна година. „Много разчитаме на вашата помощ. Вие знаете проблемите по региони. И нека ние, с моя екип, и вие работим заедно, заедно със синдикатите и с работодателските организации, защото имаме една цел”, каза при откриване на работната среща министър Клисарова. Тя постави като приоритет работата по новия закон за средно образование и предучилищно обучение. По думите й водещата формула в документа е „от фактологично знание към компетентности за успешна реализация”.

По време на съвещанието проф. Анелия Клисарова коментира и темата с делегираните бюджети: „Те изиграха своята положителна роля, но вече създават диспропорция между големи и малки училища. Делегираните бюджети ще останат, но обсъждаме тяхното усъвършенстване. Предвиждаме да бъдат въведени определени коефициенти. Формулата се изяснява в момента.”

Сред приоритетите за работа са още промени в Закона за професионалното образование, намаляване броя на отпадналите ученици, създаване на образователна карта по региони. Тя ще помогне да бъде усъвършенствана училищната мрежа в страната.

Според заместник-министър Атанаска Тенева партньори в работата на Министерството на образованието и науката по тези и други проекти ще бъдат представителите на местните власти.

По думите на заместник-министър Мукаддес Налбант три са важните принципи, по които ръководният екип на министерството на образованието и науката ще работи – прозрачност, демократизъм в управлението и приемственост.

Новият заместник-министър в екипа Иван Кръстев пое ангажимент да работи за ефективни инструменти за финансиране на ключовите политики в сферата на образованието.

След срещата министър Клисарова посети СОУ „Васил Левски” – гр. Велинград. Тя отговори на въпросите на учители за новите моменти в подготвения проект на закон за средното образование

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“