В МОН СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

25.02.2016

Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование се проведе на 24 февруари 2016 г. в Министерството на образованието и науката под председателството на зам.-министър Диян Стаматов. В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации, директори на дирекции, както и експерти в Министерството.

На заседанието бяха представени учебните програми за II, VI и VIII клас по български език и литература и история и цивилизации. Членовете на Отрасловия съвет подкрепиха удължаването на срока за одобрение на учебните програми до 7 март 2016г. и обсъждането на предложенията и становищата да бъде направено на следващото заседание на Отрасловия съвет.

Пред социалните партньори бе представен и проектът на Държавен образователен стандарт за предучилищното образование. До 29 февруари 2016 г. членовете на Отрасловия съвет ще могат да изпращат в Министерството своите предложения и коментари по проекта.  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“