ПРОЕКТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА “МЛАДИ ТАЛАНТИ” СЕ ПОДАВАТ В МОН ДО 10 АПРИЛ 2016 Г.

Начало » Последни публикации

02.03.2016

Класираните на първите три места ще представят България в Европейския конкурс в Брюксел

 

До 10 април 2016 г. в Министерството на образованието и науката могат да се подават проекти за участие в 18-ия Национален конкурс Млади таланти”, който ще се проведе от 26 до 28 април 2016 г.

В конкурса могат да участват млади учени с научноизследователски и иновативни проекти в областта на природните и инженерните науки, хуманитарните и социалните науки, здравето и медицинските науки. Проектите се предават в МОН в електронен вариант.

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс получават правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), което е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. През тази година 28-то европейско състезание ще се проведе от 15 до 20 септември 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Три проекта ще получат право на участие в Световното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2016 г. от 9 до 15 юли 2016 г. в гр. Тулуза, Франция. Ежегодно това участие се осъществява чрез съдействието на Фондация „Еврика“ - единствен пълноправен член за България в МИЛСЕТ ( MILSET) – независима, неполитическа младежка организация с нестопанска цел, която цели развитие на научната култура сред младите хора чрез организирането на научно-технологични програми, научни панаири, научни лагери, конкурси и други дейности. Чрез фондация  „Еврика“ България получава право на участие във форума на преференциални цени. Два проекта ще бъдат отличени с поощрителни парични награди.

За подготовката на участниците в конкурс „Млади таланти“ ще се включат учени от Института по математика и информатика към БАН и от клуб „Млади учени“ към БАН. Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните инспекторати на МОН.

За повече информация: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=12&subpageId=1303

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“