4866 УЧЕНИЦИ ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ НА 29 АВГУСТ

Начало » Последни публикации

28.08.2013

На 29 август 2013 г. в 5,45 часа в Министерство на образованието и науката ще се генерира тестът за задължителния държавен зрелостен изпит по Български език и литература от сесия август – септември 2013 г. Ще има 8 модула по 4 варианта и 30 формулировки с по 41 въпроси. Броят на подадените заявления за този изпит е 4866.

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е на 30 август 2013 г. и тестовете за него ще се генерират в 7:00 часа в деня на изпита. Броят на подадените заявления за него е 8955.

Най-голям интерес към момента има по география и икономика – общо 4750 зрелостници, по биология и здравно образование – 2007 зрелостници и по философски цикъл – 1242 зрелостници.

Скалата за оценяване е утвърдена за цялата учебна година, т.е. прилага се същата скала като на майската сесия. Националните комисии по оценяване включват 129 учители и представители на висши училища. Срокът за оценяване на изпитните работи е до 10 септември 2013 г. Резултатите трябва да се обявят не по-късно от 13 септември 2013 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“