ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СТАВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

15.03.2016

„Предприемачеството става съществена част от висшето образование. Разчитаме на вас, представителите на бизнеса, да ни помогнете в тази област – как да развием учебните планове и програми, а също и практическите умения на студентите. Очакваме да работите активно и с университетските ръководства.“ Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Николай Денков на семинар за иновативните практики в предприемаческите университети – HEInovate, проведен днес в София Тех Парк. Заедно със заявената нужда от продуктивно партньорство с бизнеса за обучението и подготовката на студентите за пазара на труда и за развитие на предприемачески способности във висшите училища, проф. Денков говори за осъществените досега стъпки за финансиране, свързано с качеството на обучението и реализацията на студентите и за целево финансиране на приоритетни направления във висшите училища.

Участниците в семинара бяха поздравени от д-р Анна-Мари Виламовска, секретар на президента на Р България по иновации и здравеопазване.

Изпълнителният директор на София Тех Парк Елица Панайотова каза, че е удовлетворена от провежданата среща между предприемачи и представители на висши училища. Тя изрази увереност, че София Тех Парк ще се превърне в научен център за утвърдени изследователи и за студенти, и добави: „Надявам се това място да стане поле за полезни експерименти в областта на предприемачеството и иновациите.“

Над 300 хиляди деца и млади хора са участвали в различни инициатива на ДжуниърАчийвмънт България, посочи Бони Бонев, председател на борда на директорите на неправителствената организация, която допринася за изграждане на умения за градивно предприемачество.

По време на първия дискусионен панел на тема „Защо е важно да се развива предприемаческото образование в университета?“ представители на големи международни компании споделиха наблюдения за ползите от включването на млади хора в студентски практики и стажове. Ираван Хира, генерален директор на HPE, изрази удовлетворение, че държавата с предприетите реформи е положила усилия за развитието на иновациите и предприемачеството. Д-р Красимира Чемишанска, президент на Американската търговска камара, и ръководител на международната компания AmGen в България, потвърди важната роля на университетското образование за въвеждане на иновации и за растеж на икономиката. Тя разказа за изградената от нейната фирма биотехнологична академия и за провежданите обучителни форуми за университетски преподаватели и лекари, които обхващат между 300 и 400 медици годишно.

Подготвянето на студентите за пазара на труда и осигуряването на високо качество са двете най-големи предизвикателства пред висшите училища в XXI век, бе една от основните тези в презентацията на Мачей Марковски от Полския акредитационен комитет.

„Програма за модернизация на висшето образование. Стратегия на Европейската комисия“ бе темата, в която Георги Димитров от Генерална дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия говори за бъдещите тенденции. Идеята е да се създаде нова генерация студенти, която да мисли предприемчиво и иновативно. Модернизирането на висшето образование ще бъде обхванато от стратегия, която Европейската комисия ще приеме до края на годината. Тя ще е свързана с приложимостта на уменията и знанията за решаване на проблеми в динамична среда. Целта е да се изграждат личности с интердисциплинарни умения. Друг фокус на стратегията ще бъде регионалната специализация.

Д-р Андреа Хофер от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие се спря на проучване върху няколко висши училища в България, поръчано от Министерството на образованието и науката, като независим външен критически преглед на препятствията, предизвикателствата и възможностите за въвеждане на предприемаческите подходи и обучение в системата на висшето образование. България беше първата страна-партньор, която участва в такова проучване, уточни г-жа Хофер.

На семинара присъстваха представители на ръководствата на над 30 висши училища в страната. Те и други специалисти от сферата на образованието и на деловите среди обмениха опит и потвърдиха необходимостта от взаимодействие в тази област.

HEInovate е инициатива на Европейската комисия, която предоставя безплатен инструмент за самооценка на всички видове висши училища. Институцията се оценява, като се използват редица опорни точки, свързани с предприемаческите дейности на висшето училище, включително и ръководството, персонала и връзките на университета с бизнеса. Чрез прилагането на този инструмент висшите училища имат достъп до безплатни обучения и материали, включително практически казуси, които целят да подпомогнат работните срещи и по-нататъшното развитие на дадена институция в предприемаческата сфера.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“