ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Начало » Последни публикации

28.08.2013

В изпълнение на Заповед РД 09-1033/ 16.08.2013 г. за създаване на Обществен съвет като консултативен орган за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на образованието и науката желаещите неправителствени организации подават документи съгласно т. 11 от Правилата за устройството и дейността на Обществения съвет към министъра на образованието и науката в срок до 05 септември 2013 г. на следния адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” 2А, Министерство на образованието и науката. Заповедта и правилата може да се намерят тук.

Лица за контакт:

Павлина Вълева, главен експерт в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”, тел. 02 92 17 721, ел. поща: [email protected]

Румяна Томова, главен експерт в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”, тел. 02 92 17 660, ел. поща: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“