МИНИСТЪР КУНЕВА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО СЕ ЗАБРАНЯВА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МОН ДА ПИШАТ УЧЕБНИЦИ

Начало » Последни публикации

18.03.2016

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева издаде заповед, с която се забранява на служителите в МОН и в регионалните инспекторати по образование да участват при изготвянето на проекти за учебници, учебни помагала и познавателни книжки. Целта е да се пресече възможността за възникване на конфликт на интереси при предстоящите процедури по одобряване на новите учебници.

При констатирани нарушения от служителите ще бъде търсена дисциплинарна отговорност, се казва още в заповедта. Уточнява се, че при наличие на данни за закононарушения ще бъдат уведомявани органите, компетентни  да търсят наказателна отговорност.

Заповедта на министър Кунева е на основание разпоредбите на Закона за администрацията, на Закона за държавния служител и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“