ПРОЕКТ НА МОН ПРЕДВИЖДА СРЕДСТВА ЗА ЛАБОРАТОРИИ И РАБОТИЛНИЦИ

Начало » Последни публикации

18.03.2016

Проектът на националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, публикуван за обществено обсъждане, ще помогне за  модернизиране на професионалното образование. Проектът ще бъде внесен за одобрение в Министерски съвет. Целта е учениците по природни науки да имат условия за експериментална работа и така да придобият практически знания и умения.

Чрез тази програма се създават атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и се осигуряват съвременни материали, книги и игри. По програмата могат да се обновяват специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии. Дава се възможност за практическо обучение в реална работна среда.

5 200 000 лв. е бюджетът на програмата, като 2 милиона от тях са за модернизиране на професионалното образование, 2 400 000 лв. – за подобряване на експерименталната работа по природни науки и 800 000 лева – за целодневно обучение на учениците.

Целта е учениците да разполагат с материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране както на бюджетни средства, така и съфинансиране от страна на работодателите. Чрез проектите могат да се оборудват учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата с машини, съоръжения и инструменти, както и да се ремонтират кабинети и учебно-производствени бази на училищата. Ще се приемат проекти за обзавеждане с демонстрационни макети, тренажори, симулатори и други действащи образци на съвременни технически конструкции и др.

Очакването е да бъде модернизирана средата в 25 професионални гимназии, както и да бъде финансирана експериментална работа на 62 000 ученици и 1750 училища.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“