МЕГЛЕНА КУНЕВА: С ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЩЕ ВКЛЮЧИМ ПО-АКТИВНО БИЗНЕСА В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

18.03.2016

Връзката между образование и бизнес е от изключително значение не само в България – този дебат е важен навсякъде и на всички нива. Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева в отговор на парламентарен въпрос на депутата Слави Бинев, че съществува трайна тенденция на неудовлетвореност на работодателите от качеството на българското образование,

Министър Кунева съобщи, че до дни ще й бъде представен проект на закон за изменение и допълнение  на Закона за професионалното образование и обучение, чиято основна цел е бизнесът да участва много по-активно в професионалното образование. Усилията продължават и всякакви изследвания по тази тема са добре дошли, подчерта още тя.

Меглена Кунева представи действията на МОН за подобряване връзката на бизнеса и образованието. В областта на висшето образование Народното събрание  е одобрило предложената от МОН Стратегия за развитие на висшето образование и изменения в Закона за висшето образование. В процес на подготовка е съответната подзаконова нормативна уредба, която ще регулира новия модел за определяне на приема на студенти и докторанти, основан на реализацията на дипломираните специалисти и потребностите на пазара на труда, добави министърът. Тя изтъкна, че за придобиването на практически опит по време на обучението във висшите училища изключително успешен се е оказал проектът „Студентски практики“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. За четири години по този проект са реализирани над 75 хиляди студентски практики. Вече е разработен нов аналогичен проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, който предвижда за две години да се реализират нови 46 хиляди студентски практики.

Според министър Кунева за връзката между образованието и бизнеса специално място заема професионалното образование и обучение. Ключова мярка в Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение е осигуряването на възможност за организиране на професионално обучение чрез работа – т.нар. дуално обучение. За нейното реализиране са утвърдени учебни планове, разработени в сътрудничество с бизнеса. МОН работи по няколко проекта и програми за  практическо обучение в реална работна среда, включително дуално обучение, сред които са: Проект „Домино“, осъществяван с швейцарска подкрепа за въвеждане на елементи на дуалното обучение в българската образователна система; Пилотен австрийски проект „Дуално обучение в България“, осъществяван с подкрепата на Търговската камара на Австрия; Проект „Ученически практики”, изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с включени над 5000 работодатели и успешно провели практика над 46 хиляди ученици.

През учебната 2015/2016 година е въведено  обучение чрез работа по 7 професии с 10 специалности в 5 професионални гимназии. Предстои включването на по-голям брой професии и брой училищата, в които ще се провежда дуална форма на обучение. При утвърждаване на държавния план-прием МОН се съобразява със становищата на регионалните структури на работодателите, внесени в комисиите по заетостта към областните съвети за развитие.

Вицепремиерът Кунева заяви, че министерството е отворено за всякакъв добър чужд опит и практики за сътрудничество в бизнеса и че продължават срещите между министерството и социалните партньори и бизнеса за обсъждане на най-работещите решения.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“