КУНЕВА: ВЯРВАМ, ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, И ФАКУЛТЕТА ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И УПРАВЛЕНИЕ ЩЕ РАБОТЯТ ЗАЕДНО

Начало » Последни публикации

18.03.2016

Спорът между ректорското ръководство на Технически университет – София, и Факултета по компютърни системи и управление е по две линии - назначаването на допълнителни бройки преподаватели и начина на разпределение на субсидията от държавата.

Това каза вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева в парламента в отговор на въпрос от народния представител Борислав Иглев за проблем с провеждането на занятия във Факултет „Компютърни системи и управление“ в Техническия университет  - София.

Министър Кунева съобщи, че в министерството бяха проведени срещи с ръководствата на Университета и на Факултета. Бяха анализирани причините за възникналите проблеми и възможностите за тяхното разрешаване. И двете страни поеха ангажимент в кратки срокове да предприемат необходимите стъпки за нормализиране на работната атмосфера, уточни тя.

Вицепремиерът Кунева изтъкна, че след като интересът към обучението по комуникационна и компютърна техника е голям, академичното ръководство на Техническия университета ще осигури необходимия преподавателски състав. През 2015 г. с решение на Академичния съвет на ТУ – София, са обявени 15 конкурса за асистенти за нуждите на факултета, но са заети само 5 места. През февруари 2016 г. е прехвърлен хабилитиран преподавател от друг университет, а в края на март 2016 г. предстои обявяването на конкурси за 4 нови асистентски места във Факултета.

През последните две учебни години, за да се стимулират преподавателите във факултета, е взето решение хоноруваните и наднормените часове във Факултет „Компютърни системи и управление“ да се заплащат почти 2.5 пъти по-високо, отколкото в другите факултети. В резултат на това средната годишна работна заплата във факултета за 2015 г. е 22 271 лева при средна за университета 14 000 лева.

Кунева изрази убеденост, че ще се направи възможното Факултетът и ръководството на Техническия университет – София, да работят заедно.

Според министъра спокойната атмосфера в учебните заведения е важна за всяко висше училище. Това е условие, без което не може да се провеждат нормални занятия. По тази причина всеки проблем, който се появява във висшите училища и застрашава интересите на обучаващите се, не трябва да бъде подценяван.

Министърът на образованието и науката изрази принципното разбиране на МОН, че трябва да бъдат стимулирани висши училища, които развиват характерни за тях професионални направления, на база резултатите от рейтинговата система на висшите училища, както и приоритетни професионални направления в отговор на настъпващите промени в пазара на труда.

Тази политика намира особено силно проявление в последните изменения в Закона за висшето образование чрез приоритизация на конкретни професионални направления, както с финансирането и с определянето на приема на студенти и докторанти при нови ред и условия, отчитащи качеството на обучението и реализацията на студентите.

          

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“