МОН ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИНТЕРНЕТ И В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Начало » Последни публикации

20.03.2016

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага разширяване на започналото през 2015 г. въвеждане на високи технологии в образованието с включване и на детските градини в националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

В проекта, публикуван за обсъждане на електронната страница на МОН, се предвижда възможност 200 училища да получат средства за нови компютри. Планира се в 30 % от яслите и детските градини да бъдат внедрени модерни технологии в образователния процес, като бъдат обучени 10%  педагогически специалисти. Ще бъде осигурена интернет свързаност на всички училища. Програмата ще подкрепя проекти за внедряване на различни ИКТ иновации (смарт класни стаи, управленски информационни системи, видеообучение и др.) в 20 пилотни училища.

За целта е предвиден бюджет от 7 500 000 лева.

Една от целите на програмата е осигуряване на единна опорна високоскоростна мрежа между 28 регионални комуникационни центъра, което да позволи в един момент всички училища и детски градини да се включат към най-близката точка на мрежата. Така те ще получават надежден достъп до образователни и административни услуги, електронно съдържание, интернет и т.н..

Статистиката за последните години показва, че по-малко от 35% от училищата разполагат с техника на средна възраст по-малко от 5 години в компютърните кабинети. Общата цел на програмата е подобряване на качеството и работоспособността на компютърните кабинети и възможностите за електронно обучение, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряването на съвременни методи за електронно обучение в системата на предучилищното и училищно образование.

В първата година на пилотния проект бяха включени 40 училища.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“