ЗАМЕСТНИК–МИНИСТЪР СТАМАТОВ: РЕФОРМАТА В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ОРИЕНТИРАНА КЪМ ПРОВОКИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ И РАЗВИВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ

Начало » Последни публикации

21.03.2016

Важен момент в реформата в училищното образование е ориентирането му към провокиране на творческо мислене и развиване на предприемачески умения от най-ранна възраст у децата и учениците. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, който приветства днес участниците в Международната конференция „Обучението в придобиване на житейски умения и финансова грамотност в България и Европа“. Той отбеляза, че конференцията се провежда в момент, когато у нас се осъществява реформа в средното образование и е в ход изготвянето и приемането на учебните програми по всички общообразователни предмети. В начален етап се въвежда нов предмет „Технологии и предприемачество“.

Заместник-министърът подчерта, че е от изключителна важност новите програми по предприемачество чрез образователни и практически дейности да спомогнат у учениците да бъдат формирани бизнес умения, лидерство и стратегии за успех. Когато напускат образователната система учениците да имат умения да ползват финансовите услуги, които се предлагат на пазара и да взимат информирано решение при управление на личните финанси. Така младите хора ще могат по-успешно да управляват живота си, а след това кариерата или бизнеса си.

Презентация за мястото на финансовата грамотност и предприемачество в учебните програми на Министерството на образованието и науката направи Силвия Кънчева, държавен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание в МОН“. Тя обясни как обучението по финансова грамотност и предприемачество е разпределено в различните етапи на общообразователната подготовка и какво представлява новият учебен предмет в начален етап „Технологии и предприемачество“. Целта на обучението по предприемачество е постигане на ключови компетентности, заложени в Закона за предучилищното и училищното образование, и съобразени с Европейската рамка. Г-жа Кънчева сподели, че при проведените открити уроци по предприемачество в училищата през изминалата седмица децата са проявили изключителен интерес към поставените задачи и са показали много добри познания. Предстои провеждането на национално състезание „Виртуално предприятие“, което е в календара на МОН за извънкласни дейности, и се провежда с подкрепата на „Джуниър Ачийвмънт“, където учениците ще покажат своите знания по предприемачество и финансова грамотност.

Международната конференцията „Обучението в придобиване на житейски умения и финансова грамотност в България и Европа“ е организирана от неправителствената организация Афлатун Интернешънъл – Холандия, по програма Erasmus Plus на Европейската комисия и се провежда в рамките на международната инициатива „Глобалната седмица на парите“ днес в Дома на Европа в София. В нея участват международни и български експерти в областта на финансовата грамотност, представители на релевантни европейски и български държавни институции и неправителствени организации. Основната цел на конференцията е да спомогне за задълбочаване на диалога между заинтересованите страни на европейско ниво и да постави фокус върху темата „финансова грамотност като съществено житейско умение“ в България.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“