НАД 50 000 МЛАДЕЖИ СЕ ОЧАКВА ДА СЕ ЯВЯТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ МАЙ

Начало » Последни публикации

22.03.2016

На 18 март 2016 г. изтече срокът за подаване на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за майската сесия  2016 г.

Към 21 март 2016 г. постъпилата информация от регионалните инспекторати по образованието в Министерството на образованието и науката показва, че за първия задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература  заявления са подали  51 427 зрелостници.

За втория задължителен държавен зрелостен изпит по избор са подали 52 327 младежи.  В тази цифра са включени и заявления на младежи, които не са успели да положат успешно изпита през минали години.

Отново предпочитанията на зрелостниците за втория държавен зрелостен изпит по избор са по предмета  биология и здравно образование – 16 484 зрелостници. На второ място е предметът география и икономика  – 12 096. На трето място е предпочетен английският език от 11 361 младежи. 

По математика има 2861 подадени заявления, а по история и цивилизация – 1554. Най- малко заявления има подадени за изпита по италиански език – 99 броя.

За ДЗИ по желание подадените заявления са 561.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“