НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДАТА „ПИТАГОР“ 2016 СЕ ПРИЕМАТ В МОН ДО 19 АПРИЛ 2016 Г.

Начало » Последни публикации

24.03.2016

И тази година Министерството на образованието и науката ще връчи традиционните годишни награди „Питагор“ за съществен принос в развитието на науката.

В срок до 19 април 2016 г. можете да представите Вашата номинация за носители на наградите като документите може да изпращате на адрес:

Министерство на образованието и науката, Дирекция „Наука“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А, София 1000.

Наградите „Питагор“ са разпределени в следните категории:

Голяма награда за цялостен принос в развитието на науката;

Голяма награда за успешен ръководител на международни проекти;

Голяма награда за млад учен;

Награда за утвърден учен в областта на:

                   - Здраве и медицинските науки

                   - Природни и инженерни  науки

                   - Хуманитарни и социални науки

Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;

Награда за научна книга;

Награда за научно - популярна книга за деца;

Награда за фирма с най-много инвестиции в научната дейност.

Заповедта за конкурса с изискванията към участниците, както и показателите за оценка са публикувани на интернет страницата на министерството www.mon.bg. и се попълват от всеки кандидат в определената категория.

Към документите всеки кандидат прилага на магнитен носител кратък абстракт на научното постижение, подробно CV и снимка паспортен формат.

За допълнителна информация може да се обръщате към Весела Василева, главен експерт в дирекция „Наука“ - тел. 02/92 17 646, ел. поща: [email protected] и младши експерт Кристина Николова, тел. 02/9217416, ел. поща: [email protected].

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“