ДИЯН СТАМАТОВ: В МОН ПОДГОТВЯМЕ СТАНДАРТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Начало » Последни публикации

25.03.2016

Министерството на образованието и науката е в режим на интензивна промяна на всички учебни програми, на стратегии, на задълбочена реформа и по отношение на интеграцията. В тази посока разработваме нов стандарт, информира заместник-министър Диян Стаматов  при откриването на Национална конференция „Прилагане на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства“, която се проведе в Гранд хотел София. „С  г-жа Янка Такева сме на мнение, че тероризмът е един от акцентите на съвременното ни битие и е опасност, за която трябва да се квалифицира всеки учител. В страната по инициатива на Синдиката на българските учители (СБУ) се провежда изключително съвременно и добро обучение на учителите по антитероризъм, което се осъществява с подкрепата на МОН,“ каза заместник-министърът.

Янка Такева, председател на СБУ, говори за важността от мотивиране на учителите, които обучават деца от различни етноси и за необходимост от промяна на съзнанието на всички нас за неизбежния процес на интегриране. В тази посока е направен пробив,  каза Такева. Тя благодари за съдействието на ръководството на Министерството на образованието и науката за осъществяването на съвместни инициативи. Новият Закон за предучилищното  и училищното образование изисква промени в политиките. Училищата чрез своята автономност трябва да прилагат мерки и подходи за задържане на децата в образователната система. Такева подчерта и възможностите за осъществяване на политиките на образователна интеграция, които  предоставят Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и националните програми на МОН.

Участниците в конференцията почетоха с едноминутно мълчание жертвите на терористичните атаки и потвърдиха важността на интеграцията и работната заетост за предотвратяването на такива актове.

„Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства“ представи  Йосиф Нунев, държавен експерт в МОН. За проекта „Твоят час“ и възможностите за интердисциплинарното обучение чрез него говори, Наталия Михалевска, началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в МОН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“