ДЕЦАТА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ЦЕЛЕВИ СТИПЕНДИИ И ПРЕЗ 2016 Г.

Начало » Последни публикации

30.03.2016

Правителството прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г.

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени способности в областта на науката и изкуството, класирани на първо, второ и трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национални и международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско и балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство.

Еднократното финансово подпомагане на даровитите деца е в размер до 195 лева, а едногодишните им стипендии са по 135 лева месечно. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“