ПРАВИТЕЛСТВОТО ОСИГУРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2016 Г.

Начало » Последни публикации

06.04.2016

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за финансово подпомагане дейността на извънучилищните педагогически учреждения за настоящата година. Общо 4 219 763 лв. се разпределят по бюджетите на общините, финансиращи извънучилищни педагогически учреждения. Средствата се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“