ПРОФ. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: БАН И УНИВЕРСИТЕТИТЕ ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ ЗАЕДНО

Начало » Последни публикации

12.08.2013

„Преподавателите от Българска академия на науките трябва да четат лекции в университетите и да предадат научните си постижение на младите хора. Трябва да има съвместни научни проекти между БАН и висшите училища. Научните постижения може да имат по-голяма тежест в рейтинговата система на университетите. Не на последно място много е важно – стимулиране на младите учени, стимулиране на преподавателите и ако трябва материални бонуси“, това заяви в предаването „12 плюс 3“ министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова. По думите й БАН трябва да отвори врати за повече млади учени. „Ако имаме повече проекти и европейски, и институционални, които са свързани с бизнеса, мисля, че ще можем да намерим начин да повишим доходите на работещите в академията“, смята тя.

Министър Клисарова каза още, че в момента се разработва нова стратегия за развитие на висшето образование. В нея ще залегне и това, което ни предлага Брюксел – бързо междудържавно признаване на дипломи, валидиране на квалификации, нова рейтингова система и облекчен визов режим за студенти. „ Нашето желание е да не бъдем последни в таблиците по рейтинг. Затова обявих, че трябва да има по-добра връзка между висшето образование и бизнеса. Това не означава, че ще се закриват специалности. Ще засилим приема по държавна поръчка, така че да е съобразен с развитието на икономиката в държавата и търсенето на специалисти“, обясни проф. Клисарова.

Пред БНР тя коментира и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. „ Разбирам желанието на всички учени - от БАН, на младите учени, да има повече пари за наука и висше образование. Смятам, че ние ще можем да разпишем добра програма и тя да бъде съгласувана с Брюксел така, че да стане действаща от 2014 г. Рано е да говорим за суми и за протести, защото сега трябва да направим съдържателна програма, която да е реална, да е действаща. Сумите, които ще бъдат определени, стават ясни след договаряне с Брюксел и не знам как говорим за някакви средства без те да са ясни. Това че правителството има воля, и Брюксел има воля, да има такава програма е стъпка напред. Смятам, че ще постигнем реално договаряне с Брюксел и средствата ще бъдат разпределени и за наука, и за висше образование, и за средно образование“, каза министърът на образованието и науката.

„В момента плащанията по проектите на Фонд „Научни изследвания” са спрени, имаше и решение на ВАС за това. Това не означава, че няма да има такива, но трябва да завършат проверките, които текат. Мисля, че до края на август ще сме готови. Смятам, че в новата стратегия философията по отношение на Фонда трябва да бъде сменена – нека учените правят наука, а административната част да остане на икономистите, за да няма повече такива случаи, да се стига до съд и до връщане на пари, което е неприятно за всички“. Това каза в отговор на въпрос министърът на образованието и науката.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“