МИНИСТЪР КУНЕВА: ЩЕ ОСИГУРИМ ДОСТЪПА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ ДО МЕЖДУНАРОДНИ БАЗИ-ДАННИ

Начало » Последни публикации

15.04.2016

С бюджета за 2016 г. е обезпечен достъпът до реферативните и наукометрични бази данни и предстои обявяване на обществена поръчка. Колкото до най-голямата пълнотекстова база данни ScienceDirect, МОН продължава да провежда консултации и да търси финансово решение.

Това заяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева в парламента в отговор на въпроса на народния представител от „Атака“ Станислав Станилов за прекратения достъп на българските учени до международни бази-данни поради неизпълнение на законови ангажименти на Министерството на образованието и науката.

Средствата за абонамент на наукометричните и реферативни бази данни (Web of Science и SCOPUS) за 2016 г. са планирани по Програма 10 „Оценка на развитието на националния научен потенциал“ в размер на 3 602 500 лв., от които 2 400 000 лв. са планирани за Web of Science и 1 202 500 лв. за SCOPUS, обясни министър Кунева. Тя съобщи, че по отношение на пълнотекстовата база данни има недостиг на средства и той възлиза на приблизително 4 млн. лв. През последните седмици в МОН са провеждани срещи с издателствата, въпросът е обсъждан на политическо ниво. Нашето политическо решение е, че средства трябва да бъдат намерени и достъпът до пълнотекстовата база данни ще бъде осигурен, каза вицепремиерът и допълни, че вече са изпратени писма за намерения до двете издателства Елзевиер и Томсън-Ройтерс. Предстои да се проведе процедура по пряко договаряне съгласно Закона за обществените поръчки, като ще се търсят всякакви варианти за разрешение на проблема  - договаряне на разсрочено плащане, преструктуриране на абонаментния план, договаряне на преференциални условия.

Министър Кунева съобщи още, че през есента на настоящата година се очаква да започне изпълнението на проект за съфинансиране на дейността за осигуряване на национален абонамент за достъп до реферативни и пълнотекстови бази данни по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), като 50% от стойността на абонаментите се осигурява от ОП НОИР и 50% - от държавния бюджет за периода 2017-2020 г.

Поради изключително голямо значение на проблема за научната общност вицепремиерът Кунева изясня хронологията на събитията, вследствие на които се е стигнало до сегашната ситуация. Изплащането на дължимите суми по абонаментните договори се осъществява чрез бюджетни средства. След 2012 г. бюджетът за осигуряване на националната политика за достъп на научната общност до електронни научни бази данни е бил намален и през 2015 г. намалението достига 75%, каза министър Кунева. Тя съобщи, че годишният абонамент за достъп до пълнотекстовите научни публикации в ScienceDirect и реферативната база данни SCOPUS, поддържани от издателството Елзевиер, възлиза на 7,9 млн. лева за 59 научни организации и висши училища. По тази причина през 2015 г. са провеждани редица срещи в различен формат в МОН с цел намиране на решение за продължаване на сътрудничеството с издателството и бе договорено преференциално намаление от 15% на абонамента за пълнотекстовата база данни ScienceDirect. Стойността на абонамента за базата данни след намалението е била в размер на 6 731 534 лева, годишната абонаментна такса за реферативната и наукометрична база данни SCOPUS - 1 152 374 лева, а на абонамента за достъп до реферативната и наукометрична база данни Web of Science през 2015 г. -  2 400 000 лева в това число и за аналитичната платформа InCites.

В бюджета за 2015 г. на МОН за тази дейност имаше бюджетен дефицит и невъзможност да се абонира пълнотекстовата база данни ScienceDirect, каза вицепремиерът и поясни, че в процеса на вземане на решение се е провело обсъждане с ръководствата на БАН и на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В МОН са постъпили и писма с искане за продължаване на абонаментите. Извършена е била вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета за наука на МОН (след положителна резолюция на два доклада от юли 2015 г., като са обезпечени необходимите 7,9 млн. лева за достъп до електронните бази данни на издателството Елзевиер от неусвоените (поради липса на конкурсна сесия през 2015 г.) средства от Фонд „Научни изследвания“.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“